Barcelona Treball

Barcelona Activa

Propera parada: el món

Tu pots ser el proper JESP: “Jove Emigrant sobradament preparat”. Un terme que ja s’està utilitzant per a identificar la sortida de talent que està patint actualment Espanya. Amb 1'5 milions de llicenciats a l'atur i 62.000 persones al 2011 que han fet les maletes per marxar fora del nostre país a buscar una feina, no és extrany que des del 2008 fins ara s'hagi produït un augment del 25,6 % de persones espanyoles que resideixen a l’estranger.

Si estàs buscant feina activament, avui dia la teva recerca s’ha d’ampliar més enllà de les nostres fronteres: el món sencer pot ser un bon lloc per a treballar. Davant teu es pot obrir un ventall d’opcions laborals, que potser no havies pensat, i també una oportunitat per desenvolupar-te tant professional com personalment.

Si sempre t’ha agradat estar informat, ara és el moment d’estar al dia de tot el que passa fora: qualsevol esdeveniment pot obrir-te les portes cap a una feina. Per exemple, els propers jocs olímpics de Londres 2012 són una plataforma fantàstica d’oportunitats de treball. També pots seguir les notícies per conèixer les convocatòries de determinats perfils com enginyers/res o infermers/res que altres països europeus estan oferint. Estigues també en contacte amb els serveis de la teva ciutat que gestionen programes de mobilitat geogràfica.

Sortir a l'estranger... però amb quin objectiu?

No obstant, abans de marxar, reflexiona sobre alguns aspectes com quin hauria de ser el país de destí i la situació del seu mercat laboral. També identifica quins són els motius que t’impulsen a prendre aquesta decisió: millorar l’idioma, millorar les teves condicions laborals... Qualsevol d’ells és vàlid, però clarifica quin és el teu per tal de poder trobar els recursos més adients al que busques.

El següent pas serà, en funció del motiu triat, escollir quin tipus de feina serà la més adequada (qualificada, no qualificada, pràctiques...) i buscar tota la informació i recursos al teu abast per a poder preparar la teva marxa i posterior estada.

Vistes totes les opcions, a partir d'ara, si algú et pregunta si prefereixes treballar a prop o lluny de casa, li pots fer veure que aquesta pregunta està desfasada i que la teva propera parada és el món.

Publicat per: Susana Pérez, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional

Porta22 de Barcelona Activa.