Barcelona Treball

Barcelona Activa

Professional 2.0: Mesura la teva reputació digital!

Zoom

El Social Mediaha impost una nova forma de buscar candidats i d’oferir feina basada en la aportació de continguts i amb una contínua i constant projecció de la nostra marca personal. La majoria de reclutadors utilitzenles xarxes socials per a buscar i atraure el talent segonsl’estudi Social Recruiting Survey Results (2013) publicat per la consultora Jobvite, d’aquí la importància de cuidar la nostra presència en elles.

El nostre perfil professional a les xarxes socials està directament relacionat amb la nostraimatge personal.La impremta que deixem a Internet a través de les nostres aportacions i comentaris han de demostrar el que sabem i ens ha de servir per a guanyar visibilitat. A més, en moments de recerca de feina, la nostra reputació personal ha de convertir-se en la millor eina per a destacar i diferenciar-nos davant d’altres possibles candidats.

Quan parlem de reputació digital ens estem referim al reflex del prestigi o estima d’una persona o marca a Internet i no és una cosa que estigui sota el control d’un mateix sinó sobre la resta de les persones. És una conseqüència directa de les opinions que es generen sobre nosaltres.Si és bona generarà confiança i ganes de coneixe’ns i, si és dolenta haurem de prendre algunes mesures per a corregir-la ; però, com podem controlar-la?

A nivell general, existeixen una sèrie de mètriques generades per la nostra activitat Social Media, que ens pot donar una primera noció de com es configura:

 • Likes, me gusta, +, retweetsi menciones
 • Nombre de visites al nostre site web
 • Comentaris a les xarxes socials on estem presents
 • Nombre de seguidors
 • Nombre de vegades que es comparteix el nostre contingut a les xarxes
 • Dades resultats de fer Egosurfing

A nivell específic, existeixen eines i aplicacions que ens ajudaran a monitorar la nostra reputació digital mesurant el nostre rastre a Internet i controlant la nostra visibilitat:

 • Google Alerts –és una eina bàsica amb la que podeu rebrecorreuselectrònics quan apareguin resultatsal cercador que continguinla/es paraula/es clau/s que hemsenyalat.
 • Reppler –proporciona una gran quantitat de dades sobre la nostra identitat online i l’ús que fem de les xarxes socials d’una forma molt visual.
 • Tweet Alarm –el seu funcionament és similar a Google Alerts però del que es digui sobre nosaltres a Twitter.
 • SocialMention –es tracta d’un buscador de mencions en temps real.
 • Pirendo –és una plataforma d’anàlisi de les xarxes socials.
 • Mention.net –gestiona alertes de mencions a les xarxes socials.
 • Topsy –per mencions a Twitter, permet jugar amb diferents filtres.
 • Omgili -per cercar dins de fòrums, on és difícil fer-ho perquè es basen en tecnologia més antiga.

Podem establirelnostre propiPla de Reputació Personal, comel de 5 passos que va recomanar l’expert Víctor Puig de Zinkdo Digital, en una sessió organitzada per Barcelona Activa sobre com mesurar la reputació digital per aconseguir oportunitats professionals:

 • Establir uns objectius (S.M.A.R.T.), és a dir, què volem aconseguir?
 • Definir una estratègia, com l’anem a aconseguir?
 • Quina serà la nostra presència online, on i amb quins continguts?
 • Quins seran els meus contactes.
 • Mesurar per saber si anem bé o si hem de prendre decisions per fer alguns canvis que beneficien la nostra reputació digital.
 • En conclusió: Internet esdevé el millor amplificador i aparador del que SOM: som el que fem, el que diem i el que pensen i opinen de nosaltres els altres. Però sobretot la nostra reputació es converteix en l’actiu intangible més important que tenim quan la credibilitat i la confiança que podem generar són fruit del nostre rastre digital.

  Publicat per:Montse Sanz,Equip Tècnic de Barcelona Activa