Barcelona Treball

Barcelona Activa

Perfils professionals més demandats: pronòstic 2012

Zoom

Malgrat l'actual conjuntura que pateix el mercat de treball, per tots coneguda, és una realitat que existeix una demanda no coberta de determinats perfils professionals.

D'acord l'últiminformepublicat per Adecco Professional sobre "Los + Buscados", el sector de Telecomunicacions i TIC, serà un dels que rebrà més inversions per part del Govern durant aquest 2012 i 2013. En quant als perfils que es preveu siguin els més sol.licitats per les empreses, destaca l’Enginyer de telecomunicacions i el Consultor SAP. Altres dels perfils tècnics més demanats per aquest 2012, seran l’Enginyer de qualitat i l’Enginyer de producció i producte.

Dins el sector de Finances i Legal, trobem que el perfils més buscats seran el de Responsable de compres i el de Director financer internacional. En aquests moments, professionals clau per a les empreses amb necessitat d'expansió cap a altres països o de gestionar més curosament la gestió de les seves compres.

En un mercat global i competitiu com l’actual, les empreses també busquem oferir serveis i productes amb un valor diferencial, per tant, també serà necessària la contractació de professionals com el Tècnic comercial amb idiomes i el Market manager, aquest últim del sector del Turisme.

Tanmateix, tot i que la crisi actual ha provocat una davallada d’ofertes de feina a l’àmbit sanitari, aquest any es preveu una demanda de Metges del treball per a França i es continuarà cotitzant molt el perfil del metge especialista en Radiologia.

Què tenen en comú tots aquest perfils professionals?

Si repassem aquests perfils, tots impliquen tenir estudisuniversitaris, domini d’alguna llengua estrangera - en especial l’anglès - i posar en joc algunes competències clau: treball en equip, orientació al client, orientació a l’assoliment, lideratge, planificació i organització; tot dependrà de l’ocupació en qüestió.

Així doncs, l'actual situació econòmica i la necessitat de remuntar, ha fet que moltes empreses optin per internacionalitzar el seu negoci. Per tant, es busquen perfils cada cop més preparats per a treballar en un entorn globalitzat i amb coneixement d’idiomes estrangers; en especial,si es tracta deprofessionals que hagin de mantenir una interlocució amb clients i proveïdors.

Publicat per: Montse Sanz, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.