Barcelona Treball

Barcelona Activa

Perfils professionals a l'alça al sector del Turisme

Zoom

L’any 2011 Espanya va rebre 56,7 milions de turistes internacionals, un 7,65% més que al 2010. Catalunya és la comunitat que més turistes internacionals rep (13,7 milions al 2011) i també és la principal emissora de viatgers a l’estranger. El turisme a Espanya representa el 10% del PIB i dóna feina a 2,5 milions de persones, gairebé un 50% en l’hostaleria. A Catalunya, suposa el 12% del PIB i dóna feina a 400.000 persones. Aquestes xifres converteixen al sector del Turisme en un dels principals motors de l’economia amb importants repercussions en d’altres sectors com, per exemple, el transport terrestre i aeri, l’energètic o les comunicacions.

La desestacionalització del turisme, promoguda pel desenvolupament del transport i les comunicacions, així com l’aparició del fenomen low cost, afavoreix el creixement d’aquest sector, a la vegada que obliga a adaptar l’oferta turística per a continuar essent competitiva. Una de les tendències en aquest sentit és el fenomen del Turisme sostenible, un àmbit que es tractarà en l’edició d’enguany del Saló Internacional del Turisme a Catalunya (SITC) al Smart Destinations Forum, un espai per intercanviar experiències i plantejar noves iniciatives per a promoure destinacions més innovadores i responsables amb el medi ambient, que incorporin la tecnologia per a ser més sostenibles i competitives.

Nous formats per a diversificar l’oferta turística

La diversificació de l’oferta turística és el segon requeriment per donar continuïtat al creixement del sector. Propostes de turisme mediterrani, ecològic, urbà, esportiu, enològic, gastronòmic o rural, promouen tant la desestacionalització de l’oferta com la captació de nou públic. Per poder aprofitar tot el potencial turístic d’un territori és necessari identificar els elements susceptibles de ser explotats turísticament. Aquesta oportunitat està en mans de professionals com el Responsable de màrqueting i promoció de serveis turístics d'oci o el Responsable de continguts promocionals.

Internet i les plataformes 2.0 han promogut una nova relació entre oferta i demanda turística. Els intercanvis que permeten les tecnologies 2.0 afavoreixen una “selecció natural” de les destinacions millor valorades, fet que implica la necessitat de posicionar l’oferta turística a Internet. Aquest nou escenari ofereix moltes possibilitats per desenvolupar noves polítiques de comercialització de productes turístics i la necessitat de professionals experts en e-Tourism.

Els professionals qualificats són imprescindibles dins un mercat global i competitiu com l’actual, en el que cada vegada apareixen més destinacions que poden competir entre elles, tant en oferta de productes turístics com en preus. Les certificacions de qualitat turística com la “Q” turística o el sistema ECEAT- INTERNACIONAL recullen aquesta inquietud, i són un exemple de com poden sorgir noves ocupacions com l’Expert en qualitat turística.

Publicat per: Carolina Lorenzo, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.