Barcelona Treball

Barcelona Activa

Oportunitats laborals per al darrer trimestre de l'any

Zoom

Manpower ens presenta l’Estudi de la Projecció de l’Ocupacióper aquest últim trimestre del 2012 amb l’objectiu de donar a conèixer quines són les previsions de contractació de les empreses del territori espanyol i de la resta del mon.

1.007 directius espanyols i gairebé 66.000 de la resta del món van respondre a la pregunta: Com preveu que canviarà l’ocupació a la seva empresa el pròxim trimestre en relació a l'anterior?

A partir de les respostes obtingudes, Manpower defineix la Projecció d’ocupació neta, que és la xifra resultant del percentatge de directius que preveu un increment de la contractació laboral en el proper trimestre, menys els que esperen reduir-la.

On trobem previsions positives al territori espanyol?

Per sectors econòmics,els directius del sector d’Intermediació Financera i Serveis Empresarials preveuen una projecció d’ocupació de signe positiu (2%), en relació a les dades de l'octubre – desembre de l’any anterior.

Les projeccions d’ocupació neta dels sectors Comerç i Reparacions, Mineria i Industries extractives, Agricultura i Caça, Energia Elèctrica, Gas i Aigua (2%), i de nou, Intermediació financera i Serveis Empresarials, presenten millores de contractació respecte al trimestre anterior.

L’estudi delimita dues zones on les perspectives de contractació s’incrementen comparativament amb el trimestre passat: la zona centre (Castilla La Mancha i Madrid) i la zona nordest (Balears i Catalunya).

I a escala mundial?

Les perspectives de contractació més optimistes a nivell global (no comparativament amb altres períodes) es presenten a Taiwan, especialment al sector serveis.També al'Índia, malgrat la caiguda de la projecció per al quart trimestre de l’any i per últim a Panamà, especialment en elssectors del Comerç, Transport i Comunicacions.

A la zona d’Amèrica Centralpresenten milloresBrasil i Perú, per aquest últim especialment al sector immobiliari, finances i assegurances.

Finalment, alconjunt definit per Manpower com EOMA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) les oportunitats pels demandants d’ocupació milloren a Turquia - amb previsions favorables del sector farmacèutic, Romania, Israel i a Noruega, sobretotd’enginyers al sector petrolífer i al sector de Sanitat i Serveis. Suïssa també millora les oportunitats pels demandants en el sector Comerç i Reparacions.

Publicat per:Xília Cardona, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.