Barcelona Treball

Barcelona Activa

Nova llei de FP, foment de l'ocupació i la millora professional

Zoom

El passat 4 de juny va ser aprovada la Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. Aquesta llei suposa un pas endavant per potenciar l’aprenentatge al llarg de tota la vida, fomentant l’ocupació i la millora professional.

Integració de sistemes

Un dels aspectes més destacats és que posa ordre a sistemes de formació i qualificació professional ja existents, però fins ara dispersos:

A partir de la nova Llei, tots queden integrats dins de la Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professional. Aquesta integració suposarà una major garantia de qualitat dels ensenyaments, com també facilitarà l’accés i la interrelació entre ells.

Una de les evidències d’aquesta unificació es plasma en el foment dels centres de formació professional integrada. Aquest centres ofereixen formació dels 3 sistemes, compartint recursos i aconseguint una oferta més versàtil per a les empreses; un exemple és el nou Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell. Es preveu que en 10 anys hi hagi més de 100 centres especialitzats en diferents sectors.

Servei permanent i estable d’acreditació

Una altra de les novetats és que es reforcen els mecanismes d’avaluació i acreditació de competències professionals. A través d’aquests mecanismes, les persones que fa anys que desenvolupen una professió però no disposen d’un títol, poden veure reconeguda aquesta experiència amb un certificat.

Fins ara, aquest reconeixement de l’experiència professional es feia a través de programes com l'Acredita't, amb el desavantatge que tenien un calendari molt limitat. A partir d’ara no caldrà esperar a convocatòries, ja que es crearà un servei permanent i estable d'acreditacions.

Beneficis a mig i llarg termini

Caldrà esperar al desplegament total de la llei (previst en 3 anys) i als efectes que generarà a mig i llarg termini, però alguns dels beneficis seran:

    • Oferta més adaptada a les necessitats del mercat laboral de cada territori
    • Impuls de la formació en alternança i la FP dual
  • Regulació dels drets i deures de les persones en pràctiques i aprenentatge, així com de les empreses que els acullen
  • Garantia de qualitat i millora dels serveis

Es calcula que el desplegament de la llei permetrà, en 10 anys, doblar el nombre de persones formant-se. Si durant el curs 2014-2015, 236.000 persones han participat en la formació d’algun dels 3 sistemes; es preveu que al curs 2025-2026 en siguin 477.000 persones.

Publicat per: Laura Serra, Equip Tècnic de Barcelona Activa.