Barcelona Treball

Barcelona Activa

Marca personal: la clau de la diferenciació

Zoom

Només aquells professionals que aconsegueixin destacar accedeixen al mercat de treball. Aquesta podria ser la conclusió final de la xerrada sobre marca personal en la recerca de feina que recentment ha impartit el country manager de Monster España, Fernando Palacios-Pelletier,al Programa d’Activitats per al Desenvolupament Professional de Barcelona Activa.

Fernando Palacios-Pelletier va comentar que, el fet que actualment hi hagi molta competència per a cada lloc de treball, fa que el candidat hagi de posar en valor allò que pot oferir per a diferenciar-se. Es per això que, com a estratègia per a tenir èxit en un mercat de treball tan competitiu, va senyalar la importància de parlar de dades objectives per argumentar la marca personal. Poden ser assoliments o fets destacats de la nostra trajectòria professional, però no qualsevol val. Aquelles que hem d’escollir han de tenir una relació directa amb el treball que volem aconseguir, el que requereix d’un bon anàlisi, tant de nosaltres mateixos com del nostre objectiu professional.

A més, com a benefici secundari d’aquest procés d’autoconeixement podem sortir amb la autoconfiança reforçada, el que alhora tindrà un impacte positiu en la nostra recerca de feina: aconseguiré el que vull si parteixo de la premissa “Jo sóc capaç.”

El JO2.0

Des de l’entrada del web 2.0 Internet constitueix un fantàstic aparador per donar a conèixer la nostra marca personal. Per exemple, Facebook ja no és un joc, és una manera de fer-se veure. Les empreses ho saben i per això estan implementant estratègies de posicionament i màrqueting en aquest espai virtual. Com la resta de xarxes socials, s’està utilitzant per reclutar candidats, com mostra l’estudi de Career Enlightment. A més, hi han aplicacions que permeten donar més visibilitat al nostre perfil, com BeKnown, la xarxa social de Monster dins de Facebook, a través de la qual publica les seves ofertes simultàniament a 41 països.

En relació a Facebook, el director de Monster, va recomanar mostrar dades de contacte veraces per a estar localitzable i mantenir una privacitat alta si es publiquen continguts informals. Per contrari, a la resta de websites on es publiquin perfils professionals, com als portals de feina, la privacitat ha de romandre desactivada si volem que els reclutadors ens trobin fàcilment. De fet, funcionen com a bases de dades a les que els seleccionadors acudeix buscant professionals abans de publicar cap oferta de feina.

Una altra funcionalitat que li podem donar a les xarxes socials és fer benchmarking: podem buscar professionals de referència per a nosaltres, dels que agafar idees que puguem aplicar al nostre cas. En definitiva, es tracta de construir una marca personal que doni la millor primera impressió del nostre JO.

Publicat per: Sara Jurado, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.