Barcelona Treball

Barcelona Activa

MOOCs: tsunami educatiu?

Zoom

Saps què són els MOOCs? Saps que podries realitzar un curs de “Big data un Education” a la Universitat de Columbia (Nova York) sense moure’t de casa teva?

En els últims anys s’ha produït un canvi en la concepció de com les persones aprenen i fan ús del coneixement dins i fora dels contextos educatius. Internet i les xarxes socials han facilitat aquest canvi de paradigma. En aquest sentit van néixer els Massive Open Online Course basats en la teoria del connectivisme i l’aprenentatge en xarxa.

Són cursos oberts per a tothom en diferents idiomes, massius i majoritàriament gratuïts impartits per les universitats més prestigioses del món sobre diferents branques de coneixement.L’únic requisit per a cursar-los és tenir accés a connexió a internet.

La seva popularitat va arribar a l'octubre de 2011, quan de manera massiva, 160.000 persones es van apuntar a un curs d'Intel·ligència Artificial d'un professor de la Universitat de Stanford i des de llavors ha anat expandint-se a nivell mundial per les principals universitats amb una forta tendència a l’alça.

Amb un simple clic i uns escassos passos de registre, pots gaudir de cursos impartits per Universitats com Harvard , Massachusetts Institute of Technology , Princeton o Stanford però també han començat a oferir-los algunes Universitats espanyoles.

Tots aquests cursos es fan a través de plataformes com Coursera, Udacity, EdX i la última en incorporar-se la versió espanyola Miríada X.

Algunes de les avantatges d’aquest sistema tan innovador són:

  • Facilita l’accés gratuït i/o de baix cost a continguts i materials de qualitat (en diferents formats) d’institucions i docents de reconegut prestigi internacional.
  • Permet l’aprenentatge no formal de manera autònoma.
  • Afavoreix la col·laboració i que aprenguin uns dels altres.
  • Fomenta la generació de comunitats d’aprenentatge.

Però també hi ha aspectes a millorar, ja que:

  • Té una forta dependència de la motivació dels participants i com a conseqüència, hi ha un gran nombre d’abandonaments dels cursos.
  • El formador actua com a un simple facilitador i hi ha dificultats per a tutoritzar els aprenentatges.
  • La participació massiva dificulta els processos d’avaluació.

Si tenim en compte el que es diu sobre aquest sistema a l’informe NMC Horizon Report: 2013 Higher Education, ho presenta com a una de les 6 noves tecnologies que tindran més impacte en l’aprenentatge, la investigació i l’expressió creativa en l’ensenyament universitari durant els propers 5 anys.

Tot i això també hi ha els seus retractors que posen en dubte la seva sostenibilitat i creixement en el temps. O que ho veuen simplement com a una estratègia de màrqueting impulsat per les Universitats per a donar resposta a una crisi institucional.

És inevitable preguntar-se: estem davant d’una nova opció de formació formal? El debat està obert i el temps ho dirà.

Publicat per: Montse Sanz, Equip Tècnic de Barcelona Activa