Barcelona Treball

Barcelona Activa

L'Outsourcing pot ser una oportunitat laboral?

L’Outsourcingés l’externalització de serveis, és a dir, el procés pel qual una empresa subcontracta els serveis d’una altra. Ho fa perquè normalment, es tracta de serveis que no són peça clau del seu “know how”, degut a la necessitat d’especialitzar-se en altres activitats i reduir costos.

Existeixen diferents tipus d’Outsourcingque han anat evolucionant en el temps com el “in house”, “off site”, o diferents modalitats de Co-Sourcing, com per exemple la “Joint Venture” (unió entre dues empreses que comparteixen coneixements i objectius comuns).

Actualment podem observar dues tendències fonamentals en aquest fenòmen:

1.Nearshoring vs Offshoring: De la deslocalització a altres països llunyans s’ha passat a valorar més el treball en el mateix ús horari del client. A més dels costos es passen a valorar altres aspectes com la proximitat amb el client i la qualitat del servei. Podem veure com grans companyies de Telecomunicacions progressivament van apropant els seus CallCenters d’atenció al client, al país d’origen.2. Ampliació dels Serveis i Sectors en els que es produeix l’externalització: L’Outsourcing tradicional es centrava en els àmbits de la Comptabilitat i Finances, els Recursos Humans i les Noves Tecnologies. Ara s’amplien les àrees que es subcontracten, i sembla que els serveis que més s’externalitzaran en un futur seran els Legals i Jurídics, els d’ Enginyeria, de Gestió de Subministraments i de Comunicació i Marqueting.

Les noves PYMES també tendeixen a seguir aquest model: externalitzen serveis, fet que els permet ser més petites i per tant tenir més flexibilitat i reduir costos fixes. Existeix l’ EOA España (European Outsourcing Association) on trobar informació actualitzada sobre aquest tema. Aquestes tendències han provocat diferents efectes sobre els Sectors Econòmics, i més en concret, sobre els perfils professionals que s’han hagut d’adaptar a aquesta modalitat laboral.

Per tant, l’Outsourcing pot ser una oportunitat laboral?Aquesta realitat del mercat laboral ens permet enfocar la nostra recerca de feina de dues maneres diferents:

1. Podem optar a les ofertes de les empreses d’outsourcing si la nostra professió es troba en algun dels àmbits anteriorment exposats i també postular mitjançant autocandidatura al gran ventall d’empreses que ofereixen Serveis d’Outsourcing i que podem trobar en diferents Directoris d’empreses, com l’Anuari Acicsa.

2. L’altre possibilitat és “Empendre”, acostar-nos al mercat laboral oferint els nostres serveis i competències, no com a demandants de feina, si no com una alternativa que permet la reducció de costos fixes a l’empresa. Existeixen plataformes dissenyades amb l’objectiu de publicar els nostres projectes i difondre’ls, algunes amb recorregut com Freelancer , MakeaNet i SkillPages i altres que es presenten ara, com per exemple Infojobs-freelance.

A més el treball en aquest àmbit possibilita un gran Desenvolupament Professional dels seus treballadors, que han de posar en joc competències com la flexibilitat i l’orientació a l’assoliment o l’organització i planificació per tal d’adaptar-se a cada nou client i a la seva cultura empresarial.

Publicat per: Montserrat Vidal,Equip Tècnic de Barcelona Activa.