Barcelona Treball

Barcelona Activa

Interim management: una oportunitat professional!

Zoom

La contractació de personal per part de les empreses passa per constants canvis en funció del moment. Actualment, una modalitat amb moltes possibilitats és l’interim management, com ja vàrem comentar en un anterior post. Les principals raons de les empreses, per a contractar a un professional en opció d’interim management, són:

  • Substitució de treballadors que estan de baixa ( 41% )
  • Implantació d’un projecte ( 38,4% )
  • Plans de reestructuració ( 36,8% )
  • Augment inesperat de l’activitat de l’empresa ( 28,4% )

Els motius pels que els candidats valoren aquest tipus contractació són:

  • La possibilitat de continuar en actiu ( 70,9% )
  • Construir xarxa professional ( 75,7% )
  • Desenvolupar competències professionals ( 68,4% )
  • Augment de l’oportunitat d’ accedir a un lloc de feina fix ( 60% )

Aquestes són dades que revela l'informe internacional de la consultora PagePersonneltitulat "Cómo ve el mundo la Contratación Temporal y el Interim Management".

Així doncs, aquesta fórmula permet, no solament que les empreses puguin resoldre a curt termini les seves necessitats de personal, sinó també l’entrada de coneixement i experiència externa. A més, aquests professionals, agilitzen elscanvis corporatius i els processos de reestructuració, esdevenint una veritable oportunitat per la promoció interna de llocs de treball fixos.

En conclusió: si ets un professional “senior” val la pena que consideris aquesta modalitat alhora d’accedir al mercat de treball. Pregunta entre els teus contactes o a les empreses de selecció i valora totes les oportunitats que t'0fereixin!

Publicat per:Àngela Guillén, Equip Tècnic de Barcelona Activa.