Barcelona Treball

Barcelona Activa

Guanya la partida al temps!

temps Zoom

temps

Sabem que en la recerca de feina hi han molts temes implicats: definir l’objectiu professional, redactar el nostre currículum i cartes de presentació, gestionar el perfil professional a la xarxes, preparar l’ entrevista,etc. Però per manejar-se bé amb tot això hi ha un element essencial: gestionar bé el temps. De vegades sembla que no pots arribar a tot i això et genera una sensació de què no avances en els teus projectes i objectius, com si el temps no et condeixi. Et pot pasar perquè vols fer tot alhora i no concretes bé per on començar o bé perquè no has dividit en petites tasques el procés.

Pren nota d’unes estratègies pràctiques per millorar la teva gestió del temps quan estàs buscant feina:

  • Planificació i organització: fes un llistat de totes les activitats diàries que has de fer. Pots agregar els temes més de carácter personal. Planifica’t a una setmana vista, així tindràs una visió més global i útil per fer un seguiment. També has de comptar amb els “temes imprevists” i deixar espai a la teva agenda per aquesta gestió. Intenta organitzar el teu espai per la recerca de feina de forma que tinguis tota la documentació localizable ràpidamente.
  • Identifica les tasques i/o funcions que pots delegar a altres persones: la teva recerca de feina és una feina, pel que pots demanar ajuda a amics, família i professionals si la necessites. Això sí, intenta comunicar de forma assertiva les teves opinions per a que t’entenguin bé.
  • Classifica les activitats entre urgents i importants per poder prioritzar: el que és urgent és prioritari. Assigna a cada activitat un temps i intenta fer el que t’has proposat en aquella franja horària que has establert per fer-ho. Utilitza colors pels diferents objectius que tens fitxats. Identifica els teus lladres del temps per evitar interferències.
  • Posa en pràctica la teva orientació a l’assoliment: concreta el que vols aconseguir i estableix objectius a curt, mig i llarg termini. Una eina per establir objectius és que compleixin la regla s.m.a.r.t. Has de saber on poses la teva energia.
  • No dilatis en el temps la presa de decisions: si una tasca és més complexa, o si estàs col·lapsat/da intenta no deixar-la per l’últim moment. Si ho veus com un “problema” cerca alguna fórmula que et permeti veure-ho amb un altre enfocament.
  • Fes un exercicid’autoconiexement: si coneixes quan tens més energia, et serà més fàcil fer unes tasques o altres en el millor moment, per concentrar-te. Has de saber també com relaxar-te i gestionar les teves emocions. Cada persona té un biorritme, no et comparis amb els altres.
  • Utilitza les tecnologies per ser més eficient i guanyar temps, sempre que sigui possible: per exemple: grava en un pen-drive els diferents models de C.V., la teva carta d’autocandidatura, actualitza l’agenda del mòbil, sincronitza les teus comptes de les diferents eines digitals, afegeix informació interessant a “favorits” d’Internet per consultar-la després o busca altres formes de organitzar els teus recursos, utilitzaalertes, revisa el teu correu electrònic diàriament.
  • Quins altres recursos fas servir tu per organitzar el temps que dediques a la recerca de feina? Si vols millorar algunes de les competències relacionades amb la gestió del temps, consulta les activitats de Barcelona Treball. Però abans, et recomanen que facis el test sobre usos del temps per saber quin perfil de gestió tens.

    Publicat per:Angela Guillen, Equip Tècnic de Barcelona Activa.