Barcelona Treball

Barcelona Activa

Formar-se per trobar feina en l'entorn 2.0

L'associació UPF Alumni ha publicat aquest vídeo referent a l'acció a mida que Barcelona Activa va fer recentment amb alguns dels seus titulats. Mitjançant aquesta formació s'ofereix als universitaris l'oportunitat de conèixer quines són les bases per a poder posicionar millor el seu currículum en l'entorn 2.0 i augmentar, així, les seves oportunitats en la recerca de feina.

Barcelona Activa col·labora de manera estable amb les principals universitats de la ciutat - amb les que té convenis de partenariat - oferint accions d'orientació professional i recerca de feina per a facilitar la sortida al mercat laboral dels titulats.

Coneix algunes de les opinions dels participantsen aquesta formació en qüestió:

Publicat per:Àngels González, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.