Barcelona Treball

Barcelona Activa

Formació professional als centres de treball: una primera experiència per aterrar al món laboral

Zoom

Atenent que la Formació Professional és una peça clau que ha de permetre establir l’enllaç entre el sistema educatiu i el laboral, la Fundació BCN Formació Professional, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ha presentat l’Estudi FCT on plus.

L’objectiu del mateix ha estat conèixer el grau d’eficiència de les pràctiques de Formació Professional en centres de treball per tal d’identificar les claus de millora que permetin a la FP ser la punta de llança de l’actual model productiu.

La Formació al Centre de Treball (FCT) és un mòdul obligatori d’ entre 300 i 700 hores, que durant més de 15 anys ha tingut la voluntat de dotar a l’alumnat de les competències socioprofessionals requerides pel mercat laboral i acompanyar-lo en l’adquisició de les actituds i habilitats necessàries per a la inserció.

Tanmateix, les pràctiques al Centre de Treball, esdevenen la porta d’entrada de l’alumnat a una primera ocupació i li permeten acreditar una experiència professional. També per les empreses esdevé una oportunitat d’entrar en contacte amb els centres educatius de Formació Professional i utilitzar-los, en alguns casos, com fonts de captació de talent.

Els resultats de l’estudi constaten que els principals elements que intervenen en l’eficàcia de les pràctiques de Formació Professional són:

 • El grau de coherència entre la formació del centre educatiu i la FCT
 • El grau d’integració dels estudiants a l’empresa
 • El nivell de motivació per part de l’estudiant
 • El rol i implicació que adquireix el tutor de l’empresa
 • El grau de relació i comunicació entre el tutor del centre i el tutor de l’empresa
 • La titularitat del centre educatius, sent els centres concertats els que mostren una eficàcia major.
 • La Formació en grau superior o grau mitjà, sent la primera la que presenta dades d’eficiència més significatives.
 • El gènere, sent les dones les que presenten millors resultats en la FCT
 • La forma d’assignació de les empreses de pràctiques a l’estudiant. Es mostra major eficiència en els casos en que el propi alumne ha escollit el centre de treball.
 • La grandària de l’empresa, sent les PIMES les que mostren major implicació en el desenvolupament de la FCT
 • L’expedient acadèmic estudiants amb un bon expedient acadèmic tendeixen a treure més profit de les pràctiques
 • Els resultats que es presenten en l’estudi han de permetre planificar estratègies més eficaces i de millora per a la formació en alternança basades en un patró propi, inspirat en la realitat del model productiu català, i adaptades a les necessitats del nostre mercat de treball.

  Publicat per: Sara Díaz Roig, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.