Barcelona Treball

Barcelona Activa

Estudies o treballes?

Zoom

“Estudio i treballo”; “Treballo”; “Estudio”; “Ni estudio ni treballo”.Són les diferents respostes a aquesta pregunta que, fa 15-20 anys, s’utilitzava per “trencar el gel” i apropar-se a algú que despertava interès.

Què poden respondre gran part del joves actualment?

La situació socioeconòmica i la crisi actual limita aquesta elecció i, fins i tot, es parla de la nova generació “ni-ni”: joves amb títol superior que no troben opcions laborals i ni estudien ni treballen; o també d’un nou perfil de jove, el Desertor del mercat laboral, referit a aquell que coneixedor de la situació prefereix, per eliminació i no per decisió pròpia, continuar estudiant.

Les dades ho demostren. L’Observatori Català de la Joventut ha elaborat un nou informe de l’enquesta de població activa (EPA) en aquest primer trimestre de 2013, on situa la taxa d’atur dels joves de 16 a 29 en un 39,9%, i d’un increment del 8,8 % de joves que cursen estudis.

I ARA QUÈ? BARCELONA TREBALL JOVES

Malgrat que els missatges externs són desoladors, i les notícies sobre l’atur juvenil, el abandonament escolar i la projecció futura dels joves són descoratjadors, a Barcelona Activa estem convençuts de que ¡sí es poden fer coses! Volem implicar-nos en aquesta problemàtica actual i, per aquest motiu, impulsem Barcelona Treball Joves: un servei d’orientació i recerca de feina per a joves de 16 a 25 anys,amb l’objectiu d’ acompanyar-los en el seu camí d’accés al món del treball. Dirigit tant als joves que volen compaginar estudis i feina; com als que volen tornar a estudiar o han finalitzat els seus estudis i volen treballar, aquest servei els hi proporciona eines i recursos per:

Formar-se al llarg de tota la vida és imprescindible per formar part del mercat laboral actual i optar a més oportunitats.Però sempre amb un objectiu clarificat que permeti donar valor i utilitat a aquesta formació. No obstant, i com “el treball per tota la vida” ja no existeix fa temps, s’han de saber gestionar contínuament situacions d’entrada i sortida del mercat laboral: preparar-se per a la recerca de feina és un aprenentatge igualment necessari.

A Barcelona Treball Joves posem les eines; tu el talent. Vine i activa’t!

Publicat per:Susana Pérez,Equip Tècnic de Barcelona Activa