Barcelona Treball

Barcelona Activa

Estàs redactant la teva carta de presentació? 10 punts a tenir en compte!

Zoom

La carta de presentació és una part fonamental de la nostra estratègia d’apropament a les empreses: és la primera impressió que les empreses tindran sobre nosaltres, pel que cal que desperti l’interès de la persona que la llegirà i, alhora, ens facin destacar com a professionals idonis pel lloc de treball (en el cas d’una carta en resposta a un anunci) o l’empresa a la que ens dirigim (en el cas de la carta d’autocandidatura).

En iniciar la redacció d’una carta de presentació, hi ha 10 punts clau que cal tenir en compte.

 • Estil. La carta de presentació ha de ser clara, sense excessius formalismes però tampoc massa informal (ús de llenguatge standard), concisa, professional i amb cura de la ortografia i la presentació.
 • Informa’t. Demostra coneixement de l’empresa a la que et dirigeixis i mostra quins punts de connexió tens amb ella i què és el que et motiva a treballar en aquella empresa en concret.
 • Resposta a oferta. En el cas de la carta de resposta a un anunci, posa en relleu els aspectes que et fan idoni per al lloc de treball que es sol·licitava a l’oferta i que compleixes, per tal que el primer input que l’empresa tingui de tu sigui que compleixes els requeriments del lloc de treball.
 • Autocandidatura. En cas d’una carta d’autocandidatura fuig de l’indefinició i dóna pistes sobre en quines àrees i llocs de treball podries encaixar, ja que així facilites la feina a la persona encarregada del reclutament d’ubicar-te dins de l’empresa.
 • Toc humà. La carta és l’oportunitat de donar un toc personal i més humà a la candidatura. Sense entrar en aspectes personals ni perdre professionalitat, és el moment per mostrar com conceps la professió, què et motiva de la feina, etc.
 • Sempre en positiu. Al igual que amb el currículum, evita els aspectes negatius (Ex. “tot i que tinc poca experiència en aquest camp...”) i destaca els aspectes positius (domini de llengües, assoliments, etc) que puguin cridar l’atenció del reclutador.
 • Mostra competències. A part de mencionar els requeriments tècnics i formatius que acompleixes per a ser un bon candidat, destaca les competències i habilitats que et fan especialment adequat per al lloc de treball, explicant com les desenvolupes en el dia a dia laboral. Això facilitarà que el reclutador es faci una millor idea de les teves característiques professionals més destacades.
 • Desperta interès en l’empresa. És important destacar perquè t’interessa el lloc de treball ofert i què et pot aportar formar part de l’empresa, però dedica també una part de la carta a posar en relleu quines avantatges pot suposar per a l’empresa contractar-te i quin és el teu valor afegit. Respon a la pregunta de l’empresa “Perquè l’hauria d’entrevistar?”
 • Sol·licita una entrevista. Destaca quin és l’objectiu de la carta: despertar l’interès perquè et facin una entrevista. Així doncs, cal que mencionis aquesta opció abans de tancar la teva carta.
 • Fuig de les plantilles. I sobretot, evita plantilles i elabora la teva pròpia carta de presentació. És una oportunitat per a diferenciar-te de la resta de candidatures i posar en joc aspectes motivacionals en el procés de selecció.
 • La carta de presentació és una oportunitat per mostrar-nos com a candidats amb iniciativa, diferenciar-nos de la resta i mostrar la nostra idoneïtat per al lloc de treball o l’empresa. Dedicar un temps en redactar una carta de presentació clara, ordenada i personalitzada, esdevé una inversió a l’hora de despertar l’interès i crear una primera impressió en la persona que realitza la selecció.

  Publicat per: Mireia Puig,Equip Tècnic de Barcelona Activa