Barcelona Treball

Barcelona Activa

Em cal un màster?

Zoom

En els darrers anys s’ha incrementat notablement el nombre d'estudiants de màsters. Joves, i no tan joves, busquen ampliar coneixements i/o reciclar-se professionalment. Però són sempre necessaris?

Què aporta un màster?

Les carreres universitàries estableixen la base de coneixements en una àrea. Però, contínuament, sorgeixen nous requeriments que normalment triguen en incorporar-se al pla d’estudis o s’acaben descartant.

És per aquest motiu que els màsters són el complement idealper aespecialitzar-se, tractant continguts als que les carreres no han pogut arribar. A més del valor afegit que suposa el seu caràcter innovador, donant resposta ràpida a les noves demandes del mercat.

Ajuda a trobar feina?

El mercat laboral és cada vegada més variable i exigent: contínuament s'han de posar en joc noves competències i coneixements. En aquest context un màster, a més dels coneixements tècnics que aporta, pot demostrar ganes d'aprendre i reciclar-se, motivació per un tema concret, i capacitat d'esforç i sacrifici, ja que no sempre és fàcil conciliar vida familiar, acadèmica i laboral.

Possiblement per aquest esforç es valora tant, especialment en persones que fa anys que van finalitzar els seus estudis, i que decideixen apostar per complementar la seva qualificació professional.

A més, la formació postuniversitària ofereix la possibilitat d'entrar en contacte més directe amb un sector, coneixent millor les dinàmiques de funcionament per estar-hi present. I sobretot, possibilita la creació d'una xarxa de contactes estratègica; docents i ponents, així com alumnes i ex-alumnes, poden ser valuoses peces al nostre Networking.

Títol oficial o no?

Optar per màsters universitaris, amb el consegüent reconeixement oficial, o per màsters privats, sense aquest reconeixement, però molt consolidats en la nostra societat, és un dubte recorrent.

Tots dos poden ser útils i la tria hauria d’estar condicionada pel contingut formatiu de cada opció i pel prestigi de l’entitat, especialment en el cas dels títols no oficials. Sí cal tenir en compte que un màster universitari, o oficial, pot ser molt útil en convocatòries públiques d’ocupació i altres processos regulats; així com per orientar-se a la investigació. Pots consultar aquí els màsters reconeguts de tot l'estat Espanyol.

Decidir-se per un o altre dependrà de molts factorsi, especialment, de l'objectiu que es persegueixi. El millor consell és recopilar informació sobre les diferents opcions: conèixer la institució que ofereix la formació, entrevistar-se amb el director acadèmic i comparar plans d'estudi.

En relació a la recerca de feina, podem dir que les empreses valoren tot un conjunt professional, incloent formació, experiència i competències. El títol de màster enforteix principalment un d'aquests aspectes, però no és exclusivament allò que es té en compte a l'hora de seleccionar.

Publicat per: Laura Serra, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.