Barcelona Treball

Barcelona Activa

Elevate: la nova aplicació de LinkedIn per compartir contingut a les xarxes socials.

linkedin-elevate Zoom

linkedin-elevate

Les xarxes socials s’han convertit en l’espai perfecte a Internet per a que els professionals comparteixin continguts del seu interès o d’altres que generen en el seu dia a dia professional com per exemple informes, posts o participacions en conferències, xerrades o seminaris.

Amb aquesta filosofia LinkedIn ha posat en marxa Elevate, una nova aplicació per a IOS, Android i ordinadors dissenyada per a que els empleats de les empreses puguin compartir informació corporativa a les xarxes socials LinkedIn i Twitter.

Segons LinkedIn, s’incrementarà així la participació i les connexions de les seves empreses. Per afirmar-ho es basen en que el contingut compartit pels empleats de manera personal tendeix a semblar més autèntic que si ho comparteix la mateixa empresa. El contingut que publiquen els professionals genera més interès i tràfic que el que es comparteixen des del perfil oficial de la pròpia empresa. Fins ara, l’empresa no havia fomentat aquest comportament més proactiu dels seus empleats perquè aquesta eina no existia.

LinkedIn Elevate, pot beneficiar tant a professionals com empreses.

Per una banda, els professionals podran augmentar la seva presència a les xarxes socials, i potenciar d’aquesta manera la seva marca personal, donant-se a conèixer com a professionals i aconseguint major visibilitat internament dins la seva empresa i amb les visites externes. Per altra banda, la presencia de treballadors de les empreses a les xarxes socials augmentarà el prestigi de les companyies i augmentarà les visites a les xarxes socials i pàgina web.

Aquesta nova aplicació disposarà també d’eines d’anàlisi

Es facilitaran eines per a que tant els professionals com les seves empreses vegin quina acollida han tingut els continguts que han compartit. Es podran analitzar, per exemple, els comentaris realitzats, quantes vegades els continguts han estat compartits, i rebre informació per a que puguin programar compartir aquest contingut a les hores més adequades. Les empreses també tindran accés a aquesta informació i podran conèixer gràcies a quins continguts publicats pels seus empleats han aconseguit nous seguidors.

Actualment, aquesta aplicació només està disponible per a les empreses i per invitació, però està previst que cap al tercer trimestre de l’any s’obri públicament.

Publicat per: Xilia Cardona, Equip Tècnic de Barcelona Activa