Barcelona Treball

Barcelona Activa

Dones i recerca de feina

Zoom

El col·lectiu de Dones és un dels més afectats per la crisi i l'actual conjuntura social i econòmica. Al mateix temps, les dones també poden formar part de diferents col·lectius de joves i majors de 45 anys i, per aquest motiu, en alguns casos, estan doblement afectades.

Moltes d’elles fa temps que estan fora del mercat laboral, el que fa que la seva reincorporació cada vegada sigui més difícil i complicada per poder accedir als requisits que demanen les ofertes de treball i a les condicions que posen les empreses.

L’ Informe ”L' Ocupació de les dones en xifres” publicat per l’UGT el passat mes de març revela moltes coses sobre la situació de les dones i el mercat de treball a Espanya i Europa.

  • Les dades reflecteixen que l’atur i la precarietat laboral afecta més a les dones.
  • Les dones a Espanya es troben en pitjor situació que les de la resta d’Europa en aquests moments de crisi.
  • Les dones joves, probablement la generació millor qualificada i formada, es troben amb la necessitat de sortir fora del país per poder desenvolupar els seus coneixements i experiència, amb la finalitat d'optar a una major professionalització.

Recursos específics per a Dones

Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD’s):Serveis municipals de proximitat als districtes de la ciutat que ofereixen informació i orientació sobre recursos laborals, formatius i assessorament personal en tots aquells temes d'interès per a les dones.

Recursos específics per a dones amb especials dificultats

Projecte Treball als Barris - Dispositiu de Dones al Barri de Roquetes: Adreçat a dones amb especials dificultats d'inserció, ofereix un assessorament individualitzat on s'impulsen accions de dinamització i foment de l'ocupació a mida. Des del punt d'assessorament per a la recerca de feina al barri es realitzen activitats específiques per a les dones com:

- Assessorament personalitzat per a la recerca de feina

- Aules amb ajuda personalitzada, on es treballen les competències transversals en TIC, Motivació, Comunicació...

- Tallers curts per treballar la recerca activa de feina

Fundación Surt:Entitat social per a facilitar el procés d’incorporació de les dones al mercat de treball, especialment aquelles que es troben en situació d'una major vulnerabilitat. Es tracta d'un projecte innovador i transformador de la societat actual, basat en el projecte personal de cada dona i els estudis i recerques que permetin mesures d’actuació.

Recursos per a dones EmprenedoresL’Escola de Dones Emprenedores ODAME:Programa d’acompanyament a la dona en assessorament, formació empresarial i xarxes de contactes. A Barcelona Activa tindràs accés a diferents recursos per emprendre participant en unasessió informativa. També existeixen els programes a mida adreçats a dones emprenedores.

Portal d’Igualtat d’oportunitats: dones, empreses i treball:Informació i recursos per a dones i treball, igualtat d’oportunitats a les empreses, publicacions i preguntes més freqüents.

Altres Enllaços d’interès per a DonesSEPE: Servei Públic d’ocupació Estatal:Informació relacionada amb ofertes de treball, formació, bonificacions per baixa de maternitat si ets autònoma o prestacions.

Dones en xarxa: És una associació catalana sense ànim de lucre, d’àmbit estatal, que pretèn fomentar l’ús d’Internet entre les dones per tal de reduir la fractura digital de gènere. Trobaràs notícies relacionades amb: mercat laboral, formació, cultura, política, salut...

Publicat per:María Jesús Escolano,Equip Tècnic de Barcelona Activa