Barcelona Treball

Barcelona Activa

Construint el teu CV

Zoom

Què vols destacar de tu mateix en el teu cv? El currículum és com un trencaclosques que s'ha de construir en funció del què vols transmetre.

Cada un de nosaltres estem formats per diferents "peces". Prestant atenció a la imatge de l'esquerra éscom si totes aquestes "petites personetes" representessin tots els aspectes d'una única persona.

En el moment de fer el teu cv has d'atendre a totes aquestes característiques i determinar quines són les "peces" que vols destacar per a mostrar el perfil professional que t'interessa.

Partint sempre del teu objectiu professional, és a dir, del que vols aconseguir amb aquest currículum en concret, i de qui serà el possible receptor d'aquesta informació (tècnic de recursos humans, tècnic especialitzat, director de l’empresa...), fes-te les següents preguntes:

  • Què m'interessa destacar de la meva formació?

  • I de la meva experiència i/otasques?

  • Quines són les meves competències personals?

  • Com expressar tot això de forma comprensible?

  • Quins formats o mitjanstincper comunicar-ho de la manera més efectiva?

Les respostes a aquestes preguntes t'ajudaran a organitzar i adaptar els apartats del teu currículum (peces del teu trencaclosques), a potenciar el teu valor afegit i, en conseqüència, a diferenciar-te d'altres persones que en definitiva és l'objectiu: captar l'atenció de la persona que llegeix el currículum.

Per concloure, construir el teu currículum és una tasca complexa que requereix la nostra màxima atenció i esforç i hem de poder dedicar-li el temps necessari per tal d’aconseguir una bona eina. En aquest enllaç podràs consultar models, enllaços, bibliografia i activitatsper facilitar l'elaboració del teu currículum.

Publicat per: Susana Pérez, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa