Barcelona Treball

Barcelona Activa

Competències 2.0: les habilitats dels professionals i dels usuaris Social Media

En l’anterior post del blog de Barcelona Treball ens vam familiaritzar amb els nous perfils 2.0, com el Content Curator o el Online Reputation Manager, entre d’altres.

Aquestes noves ocupacions especialitzades en aquest entorn, requereixen determinades competències que permetran desenvolupar la feina amb excel·lència: obtenint millors resultats de la manera més eficient. Són les anomenades Competències 2.0.

D’una part, són imprescindibles certes competències purament tècniques - com el coneixement de les eines 2.0 – D’altra part, prenen especial rellevància algunes competències transversals, necessàries en un entorn participatiu, on és el propi usuari el que crea nous usos. Destaquem les 6 competències transversals més valorades en l’entorn 2.0:

 • Flexibilitat i l’adaptació al canvi: cobra especial importància degut a la realitat canviant de les xarxes socials, on es produeixen constants canvis i evolucions en tecnologia i funcionalitat.
 • Iniciativa: facilita la presa de decisions ràpides i les actuacions adaptades als social media.
 • Aprenentatge i utilització de coneixements: és necessari estar actualitzat, sobretot en un entorn que es caracteritza per la seva innovació.
 • Creativitat: possibilita noves solucions i aportacions per tal de seguir l’estratègia corporativa.
 • El treball en equip: facilita la coordinació amb altres àrees amb les que ha de treballar el professional social media per tenir una visió global, sobretot en aquells perfils híbrids que han de gestionar la informació.
 • Planificació i organització: la gestió del temps pren molta importància quan ens situem en un entorn saturat d’informació que obliga a prioritzar i a discriminar els continguts més importants.
 • Les competències 2.0 que hem detallat, no són exclusives dels perfils que treballen en aquestes plataformes digitals. S’estan començant a valorar i a incorporar en les “job descriptions” d’altres llocs de feina més tradicionals. D’aquesta manera es pretén donar resposta als continus i ràpids canvis que caracteritzen el mercat laboral actual.

  Tanmateix, la nostra presència en les xarxes socials hauria de fer-nos reflexionar sobre la importància d’aquestes competències 2.0 (8 competències 2.0 segons Jaime Izquierdo) i pensar si nosaltres com a usuaris d’aquestes eines també hauríem de desenvolupar i/o millorar aquestes competències claus.

  Publicat per: Montserrat Vidal, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.