Barcelona Treball

Barcelona Activa

Jo tinc una Carrera Líquida!... i Tu?

Peixera Zoom

Peixera

La teva Carrera professional és liquida ? Creus que estàs preparat per un mercat laboral canviant?

El passat 5 de març a la Taula rodona: Nethunters, selecció per conversa i carreres líquides que va organitzar Barcelona Activa, l'expert en gestió de persones i organitzacionsAndrés Ortega ensexplicava que estem en l’era de les carreres professionals líquides.

Els temps han canviat, i com a conseqüència els itineraris professionals ja no són necessàriament ni lineals ni verticals. El concepte de feina i empresa per a tota la vida s’està diluint i es tendeix a anar cap a cicles professionals on s’alternen i/o compaginen diferents formes d’ocupació: ser un professional per compte aliena, ser un professional independent, treballar en un projecte en xarxa, ser inversor en una start-up o altres formats.

Vivim en una societat canviant i cada cop més imprevisible, vivim en temps sense certeses, vivim en temps líquids. Segons el sociòleg polonès Bauman “..hem passat del sòlid , estable, repetitiu, al flexible i voluble, temps en què les estructures socials ja no perduren el temps necessari per solidificar i no serveixen com a marcs de referència . La incertesa ens ha portat a renunciar a la planificació a llarg termini..”Com a conseqüència,sembla raonable pensar que les carreres professionals són cada cop menys una carrera i més una espècie d’aventura. Una aventura amb obstacles i imprevistosen terrenys desconeguts que ens obliga a estar en una constant preparació, desenvolupant les nostres habilitats i competències.

Però quines serien aquestes competències professionals que es requereixen per “surfejar ” en aquest nou mercat laboral?

Andrés Ortega parla de 5 competències i dóna alguns exemples de com les podem desenvolupar:

  • Capacitat per aprendre a aprendre de forma diferent-És necessari estar en permanent procés d’aprenentatge i reciclatge.

Com ? Per exemple, configurant el nostre entorn personal d’aprenentatge (EPA), inscrivint-nos a algun curs de l’oferta dels MOOC’s, utilitzant les nostres xarxes de contactes per adquirir i reciclar el nostre coneixement.

  • Resiliència extrema – Entrenar la resiliència és la millor forma de preparar-se per créixer en aquest mercat laboral incert i imprevisible.

Com ?Vivint experiències que ens facin sortir de la nostra zona de confort i buscant recolzament extern per veure la realitat des d’altres perspectives.

  • Capacitat per col·laboració en xarxa – la capacitat per treballar en equip no és suficient en un context líquid, cal saber treballar en xarxa de forma ubiqua i atemporal utilitzant la tecnologia que tenim al nostre abast.

Com ?Participant en comunitats en la nostra àrea d’expertise, buscant professionals que ens complementin i dissenyant propostes de valor conjuntes.

  • Ser generador de canvis – L'adaptació al canvi és insuficient per una carrera líquida, s’ha de ser capaç de generar canvis, provocar noves circumstàncies i desenvolupar nous enfocaments.

Com ?Desenvolupant iniciatives “ amb”, “per a” i “des de” la nostra xarxa tant interna com externa dirigides a millorar la situació existent.

  • Capacitat de ser un Content Curatoro professional de la desinfoxicació que utilitza la tecnologia per buscar continguts, que agrupa i comparteix contínuament amb la seva comunitat de manera senzilla- i inclús ampliada o modificada-, la informació més rellevant i pertinent.

Davant d’aquest escenari, hauríem de permeables als canvis. És probable que la solidesa de la nostra carrera professional depengui exclusivament de que la nostra actitud sigui flexible, versàtil i per tant, líquida.

Si vols seguir estant al dia d'aquesta i altres tendències del mercat de treball, consulta el nostre programa d’activitats.

Publicat per: Montse Sanz, Equip Tècnic de Barcelona Activa.