Barcelona Treball

Barcelona Activa

CERTIC vs. ACTIC

Zoom

La passada setmana el Servei d’Ocupació de Catalunyava obrir l’edició 2012 de CERTIC, un programa que ofereix cursos semipresencials i certificació en TIC. A primera vista poden sorgir confusions amb l'altra iniciativa de la Generalitat anomenadaACTIC. Però ràpidament veurem com són ben diferents.

Una de les principals diferències entre totes dues és que, mentre CERTIC inclou la formació per adquirir uns coneixements específics, l’ACTIC és només l’avaluació de les competències i coneixements que ja tenim (independentment del fet que hagi sorgit molta formació específica per a preparar aquestes proves, especialment des de l’àmbit privat).

Comparem ara les certificacions acreditatives que es poden assolir en tots dos casos:

1) CERTIC ofereix 13 cursos i certificacions. 6 d'ellss’adrecen a usuaris i usuàries, i s’emmarquen en els certificats MOS de Microsoft. Els altres 7 s’adrecen a professionals de les TIC, i s’emmarquen en els certificats oficials de Microsoft, Oracle i Linux, en competències:

  • Administració de Sistemes Operatius
  • Administració de Bases de Dades Relacionals
  • Programació d'Aplicacions web

1) ACTIC3 certificacions, i s’adrecen a qualsevol personaque vulgui acreditar la seva competència digital:Nivell 1 (Certificat bàsic) i Nivell 2 (Certificat mitjà), que acrediten l’assoliment d’un conjunt de competències. I Nivell 3 (Certificat avançat), que permet escollir l’especialització en:

  • ­Tractament de la informació escrita
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
  • ­Tractament de la informació numèrica
  • ­Tractament de les dades
  • Presentació de continguts

2) Aquestes acreditacions certifiquen el coneixement d’una eina concreta, com per exemple el full de càlcul de Microsoft Excel.

2) Combina l’avaluació de coneixements, habilitats i actituds sobre les TIC, així, podem trobar qüestions sobre un full de càlcul, o com operar amb banca on-line.

3) Les acreditacions són emeses per les empreses fabricants de hardware i software.

3) La certificació l’emet la pròpia Generalitat de Catalunya.

4) Aquestes certificacions ja existien prèviament al programa CERTIC, estan prou consolidades i les empreses, segons l’eina concreta amb que treballin, poden valorar-les molt positivament. A més, gaudeixen de reconeixement internacional.

4) Les acreditacions ACTIC es van crear al 2009. La seva consideració al mercat de treball català va augmentant, i la iniciativa es podria estendre a altres comunitats, com Balears. D’altra banda, l’àmbit públic sí acostuma a valorar i puntuar aquestes certificacions en les convocatòries d’oferta pública d’ocupació.

 

Els cursos de CERTIC, son totalment subvencionats, s’adrecen prioritàriament a persones en situació d’atur (tot i que poden participar treballadors en actiu), tenen una durada entre 30 i 80 hores, i utilitzen una metodologia semipresencial.

Tingues en compte que ambdues son bones opcions per acreditar els teus coneixements en TIC. Escull la que t’interessi més segon el teu objectiu professional, o fins i tot opta per totes dues.

Publicat per:Laura Serra, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.