Barcelona Treball

Barcelona Activa

Busco feina... del que sigui?

“Fa temps que busco feina, sóc bon professional en el meu àmbit, però si cal estic disposat a fer altres coses“. Aquest és el plantejament que sovint ens fem quan portem temps buscant una oportunitat professional. És molt lloable la disponibilitat, però no suficient.

Ser flexible a l’hora de buscar feina pot ser una avantatge, però només si respon a una acurada reflexió prèvia. No devem deixar-nos portar només per la sensació de “jo podria fer bé aquesta feina”. Però sí pot ser un punt de partida analitzar perquè puc fer-la bé. O dit d’una altra manera, realitzar un balanç professionalo comparació de les nostres característiques amb els requeriments i l’estat del mercat de treball.

Podríem dir que tots portem a sobre una "motxilla professional". En ella està tot el nostre bagatge, l’experiència i la formació, però a més també hi tenim interessos per algunes àrees i per determinats sectors, competències i habilitats, motivacions envers el treball, valors... De vegades però, aquesta motxilla està tan desendreçada que no trobem bé les coses, potser ni ens recordem que les tenim. Primer cal posar ordre, saber què volem i quins és el nostre potencial. Amb algunes idees clares podem començar a investigar quina pot ser la nostra ocupació de futur.

Sabem que el mercat laboral demana actualment menys professionals en pràcticament tots els sectors, i de forma inherent, augmenten els requisits per accedir a una ocupació. Així, un punt important a tenir en compte, és no perdre de vista com es mou el mercat i els requisits que demana, de forma actualitzada.

Informem-nos de les demandes del mercat laboral i fem un balanç. Partint del procés d’autoconeixement anterior, analitzem:

  • Quins són els meus punts forts per desenvolupar la feina;
  • Quins són els punts febles;
  • Si puc millorar aquestes debilitats: em cal formació? o desenvolupar competències?

Per evitar perdre el temps, establim objectius realistes i assumibles. Només partint d’aquí podrem enfocar millor i optimitzarla recerca de feina.

Publicat per: Laura Serra, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.