Barcelona Treball

Barcelona Activa

Borses de Treball: Canvis i Tendències

Zoom

Tots coneixem les borses treball com un canal de recerca de feina que ens permet registrar el nostre currículum, amb l’objectiu de trobar feina. Però aquesta eina ha evolucionat molt des del seu origen.

Primer van ser les creades per les universitats amb l’objectiu de que els seus alumnes trobessin feina. Posteriorment s’amplien a tot tipus d’institucions, públiques i/o privades i es divideixen en diferents tipus: portals online d’ocupació, associacions professionals, gremis, escoles, sindicats, webs corporatives...

De totes aquestes, degut al gran impacte d’Internet i les noves tecnologies, les que més han crescut han estat les virtuals, provocantcanvis substancials com:

 • Agilització i abaratiment dels processos de selecció per a les empreses i també per als candidats: la incorporació de candidats a cada procés és molt ràpid i també el filtratge, degut a la utilització de les killer questions” o filtres que permeten seleccionar i/o descartar currículums de forma immediata.
 • Facilitat i ampliació de l’abast de les ofertes de feina, globalitzant el mercat de treball i potenciant la mobilitat, ja que s’hi poden inscriure persones de tot el món. Al mateix temps augmenta significativament el nombre de competidors per a cada oferta.
 • Creació de “comunitats de professionals” als que se’ls ofereixen serveis complementaris, com orientació o informació específica del seu àmbit, passant a ser un permanent observatori del mercat de treball.
 • Diversificació dels canals, deguda als molts portals existents, que dificulta als candidats la seva utilització: hem de repetir el registre en diferents formats i en moltes plataformes.
 • Quines són les tendències d’aquestes borses virtuals?

 • S’especialitzen en Sectors, àmbits o col·lectius com JobTransporten el sector logístic o TicJob en el sector TIC. Recentment podem trobar borses per treballar a l’estranger, especialitzades en cada país d’origen de les ofertes, com Trabajar en Alemania o a Japó.
 • S’han creat plataformes específiques per al treball freelance, degut a l’augment de la contractació d’autònoms per projectes concrets. Nubelo o Skillpages son noves xarxes que permeten que els professionals contactin entre ells, comparteixin nous reptes i projectes i siguin contractats per empreses. MakeaNet és un altre exemple, que permet la creació d’una intranet col·laborativa 2.0 entre professionals, on compartir projectes i/o events.
 • Apareixen aplicacions i portals vinculats a les xarxes socials. Els processos de selecció actuals es realitzen o bé es complementen amb la informació que faciliten les Xarxes Professionals, com per exemple Workmunity, en el que pots importar el teu perfil de Linkedin o Social Jobs amb Facebook.
 • Amb totes aquestes eines a disposició del candidat, el més profitós és establir una estratègia eficaç en el nostre procés de recerca de feina, per no perdre’ns entre tantes alternatives. És recomanable escollir les plataformes adequades segons l’objectiu professional i diferenciar-se de la resta de candidats, per exemple, apropant-se a l’empresa que té la vacant i postulant directament al seu web.

  Publicat per:Montserrat Vidal,Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.