Barcelona Treball

Barcelona Activa

Barcelona: Thinking and Being Smart

Del 13 al 15 de novembre Barcelona acollirà el 2n Smart City Expo World Congress. Aquest esdeveniment, juntament amb la proclamació de Barcelona com a Mobile World Capital, manifesta, un cop més, l’aposta de la ciutat per a esdevenir una Smart City de referència.

Smart Cities: moda o necessitat?

L’actual model de consum de les ciutats podria no ser sostenible a llarg termini i més si tenim en compte que els recursos naturals són finits. Per tant, la implantació de projectes Smart Cities, sobretot en l’àmbit de la sostenibilitat i el consum energètic, pretenen donar resposta a una necessitat real de les ciutats. A tall d’exemple, les Nacions Unides preveuen que al 2050 el 70-75% de la població mundial viurà en les ciutats. De fet, a nivell europeu, s’estima que al 2020 s'arribarà al 80%. Aquestes concentracions de població plantegen, entre d’altres, grans reptes en clau de sostenibilitat. És per aquest motiu que la Comissió Europea (CE) ha anunciant recentment que al 2013 dedicarà 365 milions d’euros al finançament de projectes europeus per al desenvolupament de Smart Cities, amb l’objectiu de crear ciutats més eficients i respectuoses amb el medi ambient.

Nou sector emergent?

No hi ha una definició única del concepte de Smart City. Tot i així, podríem dir que inclou el conjunt de projectes i iniciatives que es posen al servei de les ciutats, per a fer-les més sostenibles (des d’un punt de vista mediambiental i econòmic) i més eficients, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Les TIC hi juguen un paper molt important, com a facilitadors i/o promotors d'aquesta eficiència.

Les iniciatives Smart tenen un caràcter transversal i, per tant, poden aplicar-se a diversos sectors, podent interconectar diversos serveis o àrees d’una ciutat. Per exemple, a través del que s’anomena “l’Internet de les coses”, un conjunt de sensors poden captar informació sobre el que succeeix al nostre entorn (sobre la metereologia, la qualitat de l’aire, l’estat del tràfic, etc). Això permet tenir un gran volum de dades (Big Data) constants sobre diferents aspectes d’una ciutat. Tot i que actualment aquests projectes tot just estan començant, tot fa pensar que suposaran una autèntica revolució tecnològica. Permetran gestionar més eficientment el dia a dia d’una ciutat com, per exemple, els aparcaments disponibles, la recollida de brossa o l’enllumenat públic (iniciativa endegada ja, per exemple, aquest estiu per l’Ajuntament de Sant Cugat).

Impacte en els perfils professionals

El caràcter transversal dels projectes Smart permetrà que, de forma directa o indirecta, diversos perfils professionals puguin estar-hi relacionats. Tot i així, atenent que és habitual un alt component tecnològic , es preveu que es requeriran professionals amb altes qualificacions, sobretot en l’àmbit de les enginyeries com Telecomunicacions, Industrials i Informàtica. Alguns exemples de perfils professionals que es requeriran seran l’enginyer electrònic de vehicle elèctric, l'enginyer de sistemes de seguretat o el programador de telèfons mòbils.

D’altra part, també es preveu que siguin necessaris perfils de més baixa qualificació per a realitzar les tasques d’instal·lació i de manteniment de certs dispositius, equipaments o vehicles. En aquest cas, un exemple de perfil professional que es requerirà serà el mecànic de motos i cotxes elèctrics.

Si vols conèixer amb més detall el món de les Smart Cities, a principis del 2013 el web Barcelona Treball publicarà un complert informe, així com descripcions detallades de més de 15 perfils professionals relacionats. Informa’t i descobreix si aquest pot ser el teu nou objectiu professional!

Haidé Martín, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.