Barcelona Treball

Barcelona Activa

Anàlisi de 3 Plataformes de CV 2.0

Zoom

Amb la quantitat de planes web que hi ha per a la recerca de feina és difícil escollir en quines registrar-se i a quines no val la pena dedicar el nostre temps. En concret, cada vegada hi ha millors plataformes que serveixen com a base de dades curriculars amb un valor extra dels potencials candidats: el que anomenem CV 2.0. A continuació, tens una anàlisi comparativa de tres que t'ajudaran a millorar el teu màrqueting personal en diferents aspectes.

Dos productes nacionals són CuVitt i Talentous que, amb més o menys recorregut, han aconseguit posicionar-se com a eines que permeten avaluar i mostrar el talent. En el cas de CuVitt es fa a través de diferents qüestionaris per avaluar el perfil de trajectòria, expectatives i talent, que dona com a resultat un veritable CV infogràfic. A més, permet destacar els trets més importants i comparar els resultats amb la mitjana de la població (per edat o sector). Una altra funcionalitat que dóna és adjuntar documentació per avalar el perfil amb dades més objectives i palpables.

De forma similar Talentous té un altre test d'autoconeixement que "certifica" el talent amb uns segells, com a resultats absoluts, que encapçalen el perfil que anomenen passaport, i pot publicar-se de forma immediata en xarxes socials. A més, els resultats en quant a competències també es presenten amb una comparativa poblacional, assenyalant debilitats i fortaleses. Altres funcionalitats a ressaltar són l'anàlisi DAFO que fa, amb dades de la valoració d'altres usuaris (el que diuen perfil 360º), i que permet pujar un vídeoCV.

Aquesta plataforma, a diferència de l’anterior té en comú amb MarketYou, que proposa ofertes de feina per afinitat i que dóna l'opció de valorar a altres usuaris, inclòs al connectar amb els teus contactes pots seguir la seva evolució dins del portal! En el cas de MarketYou, a més dona l’opció de veure el teu perfil comparatiu amb els que escollis, de forma gràfica. Com Talentous valora el talent amb un coeficient numèric, com si de la cotització del nostre perfil al mercat de treball es tractés. Les tres permeten recollir la valoració dels nostres contactes, en el cas de CuVitt com a recomanació per als possibles reclutadors i en les altres dues com a valor quantitatiu integrat en el perfil global.

Zoom

En conclusió: aquestes plataformes faciliten presentar diferents variables del nostre potencial, d’una manera atractiva i actual, i ens donen una empenta per al networking, com a finalitat secundària, el que pot complementar les nostres accions de recerca de feina

Publicat per:Sara Jurado,Equip Tècnic de Barcelona Activa