BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

Els bancs estrenen bé l'any

El sector bancari espanyol, sense tenir tots els deures fets, pot presumir d'haver entrat al 2014 amb bon peu. Les entitats financeres de l'Estat han començat l'any amb guanys que van del 5 % al 7,5%, i destaca l'entitat catalana CaixaBank com la que més ha pujat.

Els set bancs de l'Íbex-35 van obtenir l'any passat un benefici net de 8.930 milions d'euros, molt lluny de la xifra màxima assolida el 2011, de 18.887 milions d'euros. Enrere van quedar els més de 17.000 milions en pèrdues que van tenir el 2012, com a conseqüència dels números vermells de Bankia i Banco Popular, i dels febles resultats de la resta dels bancs després de les fortíssimes provisions realitzades.

Per poder explicar aquest bon comportament dels bancs cal apartar l'atenció dels bancs per un moment i concentrar-se en l'excel·lent arrencada d'exercici del mercat de deute sobirà.

Els bons espanyols a 10 anys han baixat clarament, un 4%, i la prima de risc ha caigut per sota dels 200 punts. Recordem que quan el tipus d'interès d'un bo baixa, el seu valor nominal s'eleva i, per tant, és avantatjós per a tots els que tenen bons.

Altres països com Itàlia també han mostrat una bona evolució del seu deute. Amb la normalització del risc sobirà i la progressiva desaparició del perill de ruptura de l'euro, i amb els inversors tenint cada vegada més confiança que països com Espanya, Itàlia i Portugal no cauran en impagaments dels seus deutes, era clar que les cotitzacions dels bancs millorarien, ja que la banca està molt condicionada pel risc financer. Actualment, les entitats financeres tenen en el seu balanç una gran inversió en bons espanyols, així que amb la millora de la seva rendibilitat, aconsegueixen millorar el seu compte de resultats i reduir el risc que assumeixen en el seu balanç. Això serà clau de cara a la pròxima anàlisi a què seran sotmesos pel Banc Central Europeu.

La veritat és que el ral·li del sector financer va començar fa un mes. En aquest període, Bankia s'ha revalorat un 36%, Bankinter un 26% i Popular més d'un 22%. En concret, Bankinter té unes previsions molt bones per al 2014. Juntament amb el BBVA, és un dels bancs amb menys deute del sector bancari. A més, acaba de presentar resultats del 2013 amb un benefici atribuït de 215.400 milions d'euros, un fet que suposa un increment del 72,8% davant l'anterior exercici.

A parer nostre, els bancs que més es podrien beneficiar de la recuperació econòmica són el Banco Popular, Sabadell i CaixaBank, en haver sobreprovisionat les pèrdues davant les fortes exigències imposades pel Banc d'Espanya per passar satisfactòriament els tests d'estrès del BCE.