GLOSSARI
JOAN TARRADELLAS

'Warrants'

Els warrants són uns instruments financers complexos però força similars a la paga i senyal. O bé, si parlem d'habitatges, al contracte d'arres, en què paguem una quantitat de diners al promotor i ens assegurem poder comprar el pis en el futur a un preu ja fixat. El warrant és un contracte que emet una entitat financera i que ven a inversors a canvi del pagament d'una quantitat monetària (prima). L'inversor adquireix el dret, però no l'obligació, de comprar ( warrant call ) o de vendre ( warrant put ) en una data futura un actiu a un preu fixat en el moment actual.

En l'exemple de les arres, el dia de la compra del pis sempre tindrem l'opció de fer-nos enrere, renunciant als diners de la paga i senyal. Tornant al warrant , qui adquireix un call sobre un quilo d'or, quan arribi la data de venciment podrà comprar aquell quilo d'or al preu determinat al contracte warrant . L'entitat emissora estarà obligada a vendre-li l'or, fins i tot si en el moment del venciment l'or cotitza a un preu molt més elevat que el que s'havia acordat, de manera que es produiria un guany per a l'inversor i una pèrdua per a la entitat. L'inversor, en canvi, renunciarà a exercir el call si el preu de l'actiu ha baixat massa, i perdrà tot el que s'havia pagat com a prima (tindrà un 100% de pèrdues!)

Les arres o les pagues i senyals no es revenen a tercers. En canvi, els warrants i les opcions sí que es poden revendre a altres inversors als mercats financers, de manera que permeten l'especulació. Cal dir que són productes altament arriscats i s'han de fer servir amb compte: es poden fer grans beneficis en poc temps però les pèrdues també poden ser astronòmiques.