OPINIÓ
JORDI BOSCH

Treballar la terra també és innovador

Durant anys s'ha parlat de la despoblació que el territori de Catalunya estava patint amb desplaçaments de gent cap a les grans ciutats. Aquest fenomen el facilitava d'una banda la falta de feina als entorns rurals i de l'altra l'accés al crèdit que permetia comprar pisos relativament cars a les grans ciutats.

Avui aquests dos vectors s'han trencat: les oportunitats de feina a les grans ciutats han desaparegut i l'accés al crèdit és impossible en termes pràctics. Tenim davant nostre, doncs, una oportunitat per repoblar de nou els entorns rurals.

Els pobles disposen de bons equipaments (construïts durant la bonança econòmica i sovint infrautilitzats), hi ha excedent d'habitatges nous a un preu molt raonable, el cost de la vida és molt més baix que a les grans ciutats, la qualitat de vida és molt millor i hi ha oportunitats de feina que s'haurien de considerar més seriosament: la terra.

Catalunya té un gran potencial tecnològic, logístic, industrial, turístic, de serveis, però també té un clima i uns productes agroalimentaris de primeríssima qualitat.

Com va passar amb el vi en el seu moment, hi pot haver moltes oportunitats de negoci en el treball de la terra i no pas amb grans produccions a baix preu (mai serem prou competitius), sinó buscant productes d'altíssima qualitat.

Tenim cuiners i restaurants de referència. La peça de la cadena que proposo potenciar i treballar és la de la matèria primera.

Està molt bé buscar inversions en activitats turístiques, com ho està atraure indústries i empreses tecnològiques, però aprofitem també la situació actual de crisi per repoblar els pobles i tornar a treballar les terres que havien quedat abandonades. No podem obrir nous fronts si no sabem donar valor a les fortaleses que ja tenim avui.

Només cal que ho fem. La conjuntura ens hi ajuda i estarem potenciant una nova economia que segur que en el futur no podrà fer res més que créixer.