CONSUM
ANDREA RODÉS

Tractament d'aigües industrials sense químics

Una empresa catalana desenvolupa una tecnologia basada en el plasma per eliminar compostos químics de manera més eficient i sostenible

Laboratoris del CRIC, empresa privada de R+D, a Cornellà, on es testen els tractaments d'aigües residuals / CRIC Zoom

La normativa mediambiental vigent obliga les empreses químiques a tractar les seves aigües residuals per evitar la contaminació dels rius. "Eliminar determinats residus suposa una despesa elevada per a moltes pimes del sector, i fa perillar la seva competitivitat", explica Anna Montràs, enginyera del Centre de Recerca i Innovació de Catalunya (CRIC) i coordinadora d'un projecte innovador en el tractament d'aigües industrials sense necessitat d'utilitzar productes químics ni filtres. Iniciat el 2011, l'equip del projecte Waterplasma ha aconseguit desenvolupar una tecnologia basada en l'ús de plasma atmosfèric (és a dir, l'aplicació d'un gas noble, com l'heli o l'oxigen, per eliminar determinades partícules), que permet eliminar restes de dissolvents, antibiòtics i altres components tòxics de l'aigua de manera més eficient i sostenible.

En primer lloc, perquè permet a les pimes dur a terme el procés a la seva pròpia planta. Actualment, la majoria de pimes del sector químic o farmacèutic es veuen obligades a externalitzar el tractament de determinats residus, ja que no poden assumir tot el procés de depuració. Externalitzar el tractament de determinats components genera una despesa de prop de 120.000 euros anuals, segons un estudi del CRIC. "El projecte neix d'una necessitat real de mercat", diu Montràs. La inversió mitjana en el tractament d'efluents representa prop del 5% del pressupost total d'una empresa química, segons el mateix estudi.

D'altra banda, la tecnologia Waterplasma permet que les empreses siguin més flexibles a l'hora d'adaptar-se a noves legislacions, "que aniran sent cada cop més restrictives pel que fa al nivell de compostos químics a l'aigua", alerta Montràs.

La idea inicial del projecte prové d'una empresa portuguesa de tractament d'aigües residuals, Ventil Aqua, que va traslladar la seva necessitat de R+D al CRIC. El projecte també compta amb la col·laboració de l'institut de recerca alemany Fraunhofer, així com de possibles clients finals, com el laboratori farmacèutic LEBSA, ubicat al costat del CRIC, a Cornellà -que ha prestat les seves aigües residuals per testar els prototips-, i el fabricant d'equips Plasma Clean.

Montràs confia que la tecnologia "permetrà que les pimes europees guanyin competitivitat". A la UE hi ha més de 96.000 empreses en el sector de la química fina, el 90% pimes. El projecte compta amb una inversió d'1 milió d'euros finançats per la UE. La següent fase és buscar inversió per a la fabricació a gran escala i detectar noves aplicacions en altres sectors, com el biosanitari.