JORDI BOSCH I GARCIA

Sincronitzem els Nostres rellotges

Tots anem atabalats. Tots tenim molta feina. Però el temps d'uns sembla més important que el d'altres. La puntualitat és un valor social que posa de manifest el respecte pel temps dels altres. Totes les excuses semblen prou bones i prou justificades a l'hora d'explicar la raó per la qual hem fet esperar algú: els fills, la reunió d'abans, el trànsit, el temps… però el cert és que no deixen de ser això, excuses. Afortunadament, la puntualitat no forma part de l'ADN de les persones, i per tant pot ser exercida per tothom si hi ha voluntat real de fer-ho.

La puntualitat comença per nosaltres mateixos i ha de formar part no només de la nostra manera d'actuar en l'esfera professional sinó també en la personal. Tampoc podem limitar-nos només al temps, sinó que també l'hem d'aplicar al compliment dels compromisos adquirits.

Una reunió de sis persones que comenci deu minuts tard comporta una hora perduda, i el temps són diners. La manca de puntualitat implica per a les empreses una pèrdua de cohesió interna, malbaratament de la imatge corporativa i pèrdua de productivitat, i si s'instal·la en la cultura de l'organització les conseqüències poden ser terribles.

Estem construint un país nou i crec que un dels valors que ens hauria de diferenciar hauria de ser precisament el de la puntualitat. Ser al sud d'Europa no vol dir que no puguem liderar l'arc mediterrani amb valors del nord, on la no puntualitat està mal vista. Potser aquest és el factor que els fa més competitius. Ser puntual implica també ser endreçat, responsable, seriós, precís, previsor, rigorós, formal, planificador... i no ser-ho transmet valors negatius com la deixadesa, el desordre, l'egoisme, la superficialitat, el descontrol...

Si com a família, empresa, organització o país, entre tots, decidim fer de la puntualitat un factor diferenciador, això implicarà sense cap mena de dubte millorar la productivitat, la qualitat de vida, la cohesió social i la moral col·lectiva.

Sincronitzem els nostres rellotges! La puntualitat és cosa de tots, però comença per nosaltres mateixos.