GLOSSARI
JORDI FABREGAT

'Seniority'

Mario Draghi va anunciar recentment que el BCE renunciarà a la seniority que podria exigir en el cobrament del deute públic que comprés en el mercat secundari. La seniority indica qui té preferència en el cobrament quan un deutor deixa de pagar.

Normalment, a escala internacional, els organismes supranacionals que atorguen préstecs -els bancs centrals, el Fons Monetari Internacional o d'altres- tenen preferència de cobrament quan un país entra en suspensió de pagaments. El motiu de la renúncia del BCE és que, si vostè tingués deute públic espanyol -no sé si el seu cor suportaria l'emoció- i sabés que el BCE cobraria abans que vostè en cas d'impagament, és probable que decidís vendre els seus títols. Llavors l'efecte -baixada del preu i augment de la rendibilitat- seria el contrari del que la institució europea busca amb la seva proposta. Això ens permet relacionar dos conceptes que van sempre units: la rendibilitat i el risc. Com més gran és el risc que s'assumeix, més gran és la rendibilitat que exigeix un inversor i, esclar, el cost per a l'emissor que s'endeuta.

La seniority també és important per a les empreses. Si emeten deute, la que tingués preferència en cas d'impagament seria la que menys interessos generaria. Es considera que els accionistes, com que són els últims a cobrar, són els que exigeixen més rendibilitat a les seves inversions. Si vostè és llaminer, pensi en una pastisseria. Imagini's que és al final de la cua i només queda un pastís de xocolata. ¿Oi que patiria més que el primer? Doncs consideri que té menys seniority .