FET RELLEVANT

Saltar-se el dèficit no és una opció