‘PORCA MISERIA’

Recordeu la vaga dels transportistes?