ELS MERCATS
BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

Quines empreses hi guanyen, amb el rescat?

Després que el BCE digués la setmana passada que comprarà deute dels països de la zona euro per ajudar-los a tenir liquiditat, els mercats es van disparar, concretament, l'Íbex-35 va aconseguir una pujada de gairebé un 7% en una setmana. Tot i així, els inversors no han de pecar d'optimistes i s'ha d'interpretar aquesta treva del mercat com a fruit d'una solució temporal anunciada pel BCE, i en cap cas definitiva. Ara, el pas l'han de fer els estats. Centrant-nos únicament en Espanya, ens preguntem quan decidirà Rajoy sol·licitar formalment el rescat a Europa. I, sobretot, què li passarà a la borsa espanyola un cop sol·licitat el rescat.

Les "condicions estrictes" que es reclamaran als països ajudats encara no han estat detallades. Espanya vol esperar a demanar ajuda a les institucions comunitàries fins que no sàpiga si la UE li exigirà fer més retallades. Per ara, Mariano Rajoy diu que no estudia la possibilitat de sol·licitar el rescat, però sí que considera la possibilitat de sol·licitar compra de deute sobirà al BCE, tot i que això sigui pràcticament inviable sense demanar abans el rescat de manera oficial. Els mercats confien que la decisió ja està presa i així ho cotitza el principal índex de referència espanyol, però falta per concretar la data exacta en què es duria a terme i, sobretot, el com.

L'adquisició de bons per part del BCE permetrà injectar liquiditat en el mercat perquè els governs es puguin finançar, tot i que això pugui augmentar la inflació, la principal amenaça i el principal escull per convèncer l'ala més dura dels economistes alemanys. També serà positiu per a la majoria d'empreses espanyoles. D'una banda, les empreses lligades al sector públic -com podrien ser concessionàries com ACS o que presten serveis a l'administració, per exemple, Grifols - sens dubte sortiran beneficiades davant la petició d'un rescat formal del govern, ja que tindran assegurats uns pagaments anuals que els permetran créixer, augmentar el seu volum de negoci i sobretot reduir i garantir els seus voluminosos deutes. De l'altra, empreses més internacionalitzades, com Inditex , dispo- sarien de millors condicions de finançament a l'exterior i podrien créixer més ràpidament, cosa que es cotitzaria en el preu de l'acció.

En definitiva, la incertesa sobre si Espanya demanarà formalment el rescat o sobre la data exacta d'aquesta sol·licitud segueixen en l'aire, però els mercats ho donen per descomptat. En el curt termini i quan aquest rescat es materialitzi i puguem veure desgranades les conclusions i condicions podríem veure de nou una tendència alcista impulsada per la possibilitat de veure llum al final d'un túnel que ja fa gairebé 5 anys que dura.