OPINIÓ
GONZALO BERNARDOS

Què passa amb la banca espanyola?

A Espanya la banca no està complint amb la seva principal funció històrica: concedir crèdit. No n'atorga perquè les entitats tenen al seu balanç un excessiu nombre de préstecs i comparativament un escàs volum de dipòsits. A més, a causa dels excessos comesos en el passat, més d'una té problemes de solvència. La situació actual és conseqüència dels errors comesos pels directius i el Banc d'Espanya i també de les ingerències polítiques. Els principals errors provenen de la creença que el preu de l'habitatge a Espanya no podia baixar. Aquest convenciment va fer que les entitats concedissin excessius crèdits, tant a promotors com a compradors d'habitatge.

També hi va influir el pensament que a la banca espanyola no l'afectaria la crisi financera internacional, una idea que va néixer per la inexistència d'hipoteques subprime dels Estats Units als balanços dels bancs espanyols, la creació de provisions anticícliques durant l'etapa de bonança i les elevades penalitzacions establertes pel Banc d'Espanya a les entitats que traguessin actius fora del balanç. A més, pensar-nos que la crisi econòmica seria curta també va fer mal. Si hagués estat així, el forat generat per la baixada del preu dels actius immobiliaris s'hauria compensat amb la pujada posterior. Però la crisi s'ha allargat.

A tot això cal sumar-hi les fusions de caràcter polític entre caixes d'estalvis. Les entitats que s'unien eren principalment de la mateixa comunitat autònoma o governades pel mateix partit polític. Aquesta estratègia va provocar que una caixa que anava malament s'acabés unint a una altra que encara estava pitjor. I s'hi va afegir l'ocultació de les pèrdues en què s'havia incorregut. Amb el vistiplau del Banc d'Espanya, nombroses entitats van valorar els seus actius pel seu valor històric o hipotecari. D'aquesta manera podien continuar presentant beneficis anuals, ja que reduïen considerablement l'efecte sobre els seus comptes de l'explosió a la bombolla. Espero que el govern sigui conscient dels nombrosos errors comesos en el passat i no en faci cap més. L'economia espanyola necessita ja una definitiva reforma financera que sanegi les entitats perquè tornin a concedir crèdit.

Gonzalo Bernardos és vicerector d'economia de la UB