MACRO
CHRISTIAN DE ANGELIS

Pot ser el 2013 l'inici de la recuperació econòmica?

Tots els grans indicadors macroeconòmics, excepte exportacions i turisme, Avancen en negatiu en l'entrada d'un exercici que podria marcar un punt d'inflexió

La bona marxa de les exportacions són un impuls per la recuperació econòmica Zoom

A lemanya, any zero, un clàssic del neorealisme, ambientat en el Berlín de la postguerra, dibuixa una societat desfeta per la derrota de la Segona Guerra Mundial. Salvant totes les distàncies, aquesta situació pot ser la que es presenti a l'estat espanyol si, com afirmen les previsions més optimistes, l'economia deixa enrere la recessió i emprèn una nova etapa de creixement. ¿Com seria la situació zero si, realment, el 2013 fos l'any d'inflexió?

1 __ PIB

El PIB espanyol de l'any 2012 acumula tres trimestres seguits de caigudes interanuals. L'última dada és la pitjor de totes: descens de l'1,6%, tant a Catalunya com a Espanya, en relació al mateix període del 2011. Que el PIB deixés de caure implicaria el final oficial de la recessió i una evidència de la millora de la resta d'indicadors.

2 __ ATUR

Per a milions de famílies la crisi no s'acabarà fins que l'atur es redueixi dràsticament, una circumstància que no sembla possible a curt termini. El tercer trimestre del 2012 la taxa d'atur estimat es va situar al 25,02%, 4 dècimes més que en el segon quart de l'exercici. Tant el sector públic com el privat van destruir gairebé 50.000 llocs de treball del juliol al setembre.

3 __ BALANÇA EXTERIOR

Les exportacions són, juntament amb el turisme, l'únic brot verd registrat fins ara. Mentre que les importacions han caigut per la debilitat del consum intern, les exportacions van augmentar fins a l'octubre un 4,2%, i van contribuir a la contenció de la recessió.

4 __ CONSUM

El consum de les llars va caure per sisè mes consecutiu durant el tercer trimestre del 2012, amb un descens del 2% en relació al mateix període del 2011. Les vendes del comerç tampoc remunten (al novembre van registrar la caiguda interanual consecutiva número 29), però podrien fer-ho si millorés la confiança.

5 __ CONSTRUCCIÓ

El motor del creixement econòmic dels anys de bonança s'empetiteix cada trimestre. El PIB de la construcció va caure el 2012 un 7,5%, un 7,2% i un 9,6% en el primer, segon i tercer trimestre, respectivament. Els experts sostenen que encara hi ha sobrecapacitat instal·lada -laboral i d'existències-, i ningú confia que es recuperi.

6 __ INDÚSTRIA

La indústria tampoc remunta (el PIB del sector va caure en els tres primers trimestres del 2012, un 3% en el tercer), però el sector està cridat a ser una palanca de creixement econòmic, impulsat per la bona marxa de les exportacions.

7 __ SERVEIS I TURISME

Les caigudes en el PIB del sector més important per a l'economia espanyola (representa dues terceres parts del total en termes de valor afegit brut i ocupació) són més moderades que en indústria i construcció. El descens anual va ser del 0,5% en el tercer trimestre del 2012, i no va ser general: la caiguda de l'1,5% en administració pública, sanitat i educació va arrossegar a la baixa el conjunt del sector.

El turisme s'enforteix. Del gener al setembre del 2012, l'arribada de turistes internacionals a Espanya va augmentar un 5% en relació amb el mateix període del 2011.

8 __ AGRICULTURA

L'agricultura té un pes reduït en el PIB, però en els tres primers trimestres del 2012 va créixer un 2,8%, un 2,5% i un 2,6%, successivament. Això, no obstant, no frena la destrucció d'ocupació.

9 __ PREUS

La contenció en preus i salaris fa possible una devaluació interna de l'economia espanyola que impulsa la competitivitat de les exportacions. L'IPC va caure al novembre i va passar del 3,5% anterior al 2,9%, mentre que els salaris avancen plans: el tercer trimestre van augmentar un 0,3% interanual, desprès de mantenir-se estables en el segon.