CHRISTIAN DE ANGELIS

Portàtils, tauletes i mòbils: retrat de l'internauta català

El nivell d'equipament informàtic de les llars catalanes està per sobre de la mitjana espanyola, però l'ús d'internet encara varia en funció de l'edat i l'àrea de residència

Els canvis tecnològics tenen un poder cabdal per a la transformació de l'economia. L'enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i les comunicacions a les llars, elaborada per l'Instituto Nacional de Estadística (INE), ofereix una àmplia panoràmica sobre la situació de la implantació d'internet i altres tecnologies a Espanya i a les comunitats autònomes. Com és l'internauta català?

1 __ EQUIPATS

L'abaratiment de la tecnologia fa que l'equipament sigui cada cop una barrera menys important per a la connexió a la xarxa. Les famílies fortament equipades amb aparells informàtics i de telecomunicacions són majoritàries a Catalunya i, en general, més nombroses que en el conjunt d'Espanya.

El 74,7% de les llars catalanes compten amb algun tipus d'ordinador, enfront del 73,4% del conjunt d'Espanya. Els ordinadors portàtils són els més comuns, i les tauletes agafen importància: si només el 48,7% de les famílies disposen d'un ordinador de sobretaula, la penetració dels portàtils a Catalunya arriba al 53,2% i la de les tauletes al 14,9%, una taxa semblant a la dels e-book, que estan presents en el 14,6% de les llars.

2 __ AMB MÒBIL I SENSE FIX

L'alta extensió de la telefonia mòbil fa que milers de famílies tinguin dispositius mòbils, però no fixos. Els mòbils estan presents en el 96,1% de les llars catalanes, mentre que la implantació del fix baixa al 82,1%. El 53,1% dels nens d'entre deu i quinze anys disposen de mòbil, una taxa significativament inferior a la registrada en el conjunt d'Espanya, on el 63% dels nens tenen mòbil.

3 __ CONNECTATS

La connexió a internet i a la banda ampla, un factor clau per eradicar la bretxa digital d'una part de la societat, ha augmentat tot i la crisi econòmica. L'any 2013 el 72,2% de les llars catalanes tenien connexió a la xarxa i el 70,9% accés amb banda ampla.

A Catalunya la connectivitat és superior que en el conjunt d'Espanya, on l'accés a internet i a la banda ampla està per sota del 70% de les llars, i també més alta que el 2012, quan, per exemple, només el 69,4% de les famílies tenien connexió amb banda ampla.

4 __ ÚS REDUÏT

Tot i disposar dels dispositius i la connexió a la xarxa, no tots els integrants de les famílies han fet ús d'aquestes eines. Per exemple, un 17,5% dels catalans no han utilitzat mai un ordinador i el 20,2% no s'han connectat mai a internet.

L' e-commerce també és una barrera que no han traspassat milions de catalans. L'any 2013 només el 43% dels ciutadans han fet ús d'internet com a canal de distribució de productes i serveis.

5 __ JOVES

Entre els usuaris de la xarxa, un 75,9% de la població catalana declaren que es connecten a internet cada dia. El 16,8% afirmen que es connecten cada setmana i el 7,3% menys que això.

Com més avançada és l'edat, l'ús que es fa d'internet és inferior.

Per exemple, el 99% dels catalans de 16 a 24 anys es van connectar a internet en els últims tres mesos des que es va fer l'enquesta, en comparació amb el 73,3% dels catalans de 45 a 54 anys i el 27,6% de les persones de 65 a 74 anys.

6 __ DE POBLE I CIUTAT

L'ús d'internet també varia en funció de la dimensió de la població on es resideix: mentre que en els pobles de menys de 10.000 habitants el 70,9% de la població havien entrat a la xarxa en l'últim trimestre, en les poblacions de 100.000 o més residents la taxa puja al 76,7%.

7 __ HÀBITS ESTRANGERS

També canvia la freqüència d'ús de la xarxa entre la població autòctona i la població estrangera, que és la més internauta. Si només el 74,8% de les persones amb nacionalitat espanyola residents a Catalunya van connectar-se a internet en els últims tres mesos, entre els estrangers s'arriba al 75,7%.