‘PORCA MISERIA’

Petroquímica: economia vs. medi ambient

Mirem el vídeo sobre la petroquímica de Tarragona produït per una revista italiana especialitzada en temes ambientals, BioEcoGeo. No tenia ni idea dels problemes causats entre la població limítrof! Tot això em recorda la tragèdia de l’Ilva de Taranto, àrea de producció metal·lúrgica actualment tancada per problemes ambientals. Aquestes són zones on es fan evidents les incongruències d’un model econòmic de caràcter dickensià i la difícil convivència entre la conservació dels llocs de treball i la de la salut de la població, una clara dicotomia entre l’esquerra obrera i la nova esquerra (estil CUP). És indignant el fet que la normativa espanyola no sigui gaire clara en referència a les emissions de l’1.3 butadiè, un component cancerigen detectat a Tarragona a nivells 10 vegades més alts que els tolerats (segons la normativa internacional). Sort que Josep Bertran, responsable de comunicació de Repsol, ens assegura: “Si hi hagués una normativa, nosaltres encantats de la vida [de complir-la]”. Va, home, va!