JORDI PLANAS

Perfil de Miquel Montes

Director general d'operacions del Banc Sabadell 

Perfil de Miquel Montes / JORDI PLANAS Zoom