JORDI SABATÉ

Patents molt rendibles Els alts i baixos de la Xbox

Microsoft presenta una problemàtica gairebé crònica, amb el sistema operatiu per a mòbils Windows Phone. De moment, i a l'espera que la compra de Nokia millori els resultats amb propostes fermes per al consumidor, aquest sistema operatiu només aporta beneficis per les patents que conté. Moltes afecten el sistema operatiu Android, utilitzat per fabricants com Samsung, que ha de pagar royalties a Microsoft per cada venda de telèfon.

Els resultats de la videoconsola Xbox reflecteixen l'estacionalitat d'aquest producte, les vendes del qual es concentren principalment per Nadal, l'estiu o l'època del llançament d'algun model renovat. Per al primer trimestre del 2014 s'espera, però, que la consola de videojocs aporti un benefici net de gairebé 1.500 milions, impulsada pel llançament d'una nova versió, Xbox One, i per l'efecte Nadal.