BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

Pànic pronosticat

Mai s'ha de subestimar l'impuls dels estrategs i experts de Wall Street per convertir un brot de por sobtat en una tendència duradora i fiable en un context econòmic justificat. Això és el que passa actualment amb la forta onada de vendes en les accions i bons de mercats emergents. Una reacció perfectament pronosticada que sorgeix del pànic dels inversors als efectes potencials de la imminent reducció del programa d'estímul de la Reserva Federal dels Estats Units.

La flexibilització quantitativa de la Fed (que va mantenir les taxes d'interès artificialment baixes) va encoratjar que el capital fluís des del món desenvolupat a l'emergent, ja que aquests països arribaven a pagar dues o tres vegades més que els bons del Tresor nord-americà. De la mateixa manera, el BCE i el Banc del Japó van mantenir les taxes d'interès baixes.

El temor és que, a mesura que la Fed retiri el seu estímul, el flux de capital global ràpidament canviarà de direcció. Els inversors, per descomptat, sempre estan mirant cap al futur. El que molts preveuen com un canvi dramàtic en els fluxos de capital és que, a mesura que la Fed pressiona suaument el pedal del fre aquest any, molts creuen que els diners aniran de tornada als Estats Units per beneficiar-se de les creixents taxes i creant un mercat més atractiu. Això, a la vegada, deprimiria el valor de les monedes dels mercats emergents, la qual cosa seria precisament la tendència oposada als últims cinc anys.

En un any en què les empreses espanyoles intentaran deixar enrere el pitjor de la crisi del mercat nacional, el seu negoci en els països emergents, especialment a l'Amèrica Llatina, amenaça de posar en perill l'estabilitat dels seus comptes de resultats. L'Íbex-35 és l'índex de l'eurozona més exposat a les economies emergents, ja que el 26% de les vendes, és a dir, un de cada quatre euros, procedeixen de països emergents (inclòs Àsia).

Banco Santander, per exemple, obté el 47% dels seus ingressos de l'Amèrica Llatina, mentre que Telefónica factura en aquesta regió un 51% del seu negoci, i, a més de ser líder al Brasil, té una forta presència en altres països en dificultats, com l'Argentina. També el BBVA genera el 60% del seu negoci entre l'Amèrica Llatina, l'Àsia i Turquia. Finalment, encara que Inditex no desglossa les seves xifres per mercats, és ben coneguda la seva aposta per l'Àsia i l'Amèrica Llatina.

En conclusió, les blue chips de l'Íbex-35 pateixen una més gran exposició als mercats emergents i això afecta tot el selectiu espanyol. Aquesta conjuntura internacional ha servit per frenar de cop el ral·li alcista que s'estava vivint en el mercat de valors espanyol des de mitjans de desembre. De moment, doncs, millor no realitzar noves inversions.