Ofereix la teva taula de surf a un viatger per un dia

Contacte: @awaynshare

Awaynshare és un servei online que posa en contacte viatgers i locals perquè puguin compartir un objecte que per les seves característiques especials el fan difícil o costós de transportar, com per exemple una taula de surf, un cotxet de bebè o un instrument musical. Per mitjà de la web, el viatger ( traveller ) pot viatjar al lloc determinat i utilitzar l'ítem que el local (sharer ) posa a la seva disposició per una quantitat determinada de diners al dia. Awaynshare s'emporta una petita comissió de la transacció total que acordin viatger i local. En un principi, els objectes a compartir es dividiran en cinc famílies: kids (cadiretes de cotxe, bressols, trones), esport (bicicletes, taules de snow , pals de golf, caiacs), instruments musicals, objectes per a discapacitats físics (caminadors, cadires de rodes) i experiències socials, com surfejar amb un local o anar a un sopar o a una festa major amb els amics del sharer . El valor afegit versus un servei de lloguer, a part del preu, és que Awaynshare és també una eina de sociabilització i una oportunitat per tenir una experiència local autèntica, una demanda en auge entre els viatgers occidentals, tal com demostra l'èxit de la plataforma Airbnb. La transparència de les transaccions es garanteix gràcies a les valoracions que sharers i travellers escriuren a la web.

Els emprenedors del projecte són David Vela, un economista que ha treballat en màrqueting per a diverses empreses, i Adolfo de la Calle, que és enginyer electrònic.