BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

Moody's salva la credibilitat del deute

La situació del deute està portant Espanya molt a prop del col·lapse financer. Davant del panorama actual, Moody's ha pres una decisió clau per al futur: ha decidit mantenir la qualificació del deute espanyol, amb la condició que el govern de Mariano Rajoy accepti el rescat com més aviat millor.

La setmana passada, Standard & Poor's ja es va encarregar de rebaixar la qualificació del deute prop del bo porqueria. Si Moody's hagués fet el mateix, Espanya hauria perdut tota credibilitat davant els inversors, ja que no comptaria amb els paràmetres de protecció adequats i el risc augmentaria exponencialment. Això hauria significat una pèrdua d'inversors en deute d'entre 12.000 i 60.000 milions d'euros i hauria portat el país a una situació en què recuperar-se seria molt difícil.

Des que Moody's va començar a qualificar Espanya (el 3 de febrer del 1988), l'agència ha posat en revisió la nota de l'Estat per a una possible rebaixa en quatre ocasions. I només aquesta última vegada no l'ha acabat rebaixant. És cert que aquestes revisions s'han produït des de finals del 2010, quan la crisi de deute va començar a assotar l'economia. Fins llavors, Espanya mantenia el màxim ràting.

La decisió de Moody's ajudarà a no perdre inversors i, sobretot, a pressionar el govern perquè demani un rescat per més de 50.000 milions d'euros, que ajudaran a reanimar el mercat financer espanyol. Tant el govern com les mateixes empreses estatals necessiten el rescat immediatament per augmentar la fluïdesa del sistema monetari espanyol. Recentment acabem de veure que Telefónica ha venut Atento i ha tret a borsa un 23% de la seva filial alemanya. Aquesta actuació és per dos motius: el primer és aconseguir reduir el seu deute en 2.300 milions; el segon respon a una necessitat de liquiditat.

D'altra banda, cal tenir en compte la figura del Banc Central Europeu (BCE). Mario Draghi ja va anunciar el seu pla de compra il·limitada de deute dels països perifèrics, un missatge esperat pels governs d'Espanya i Itàlia. No tindria sentit que Moody's rebaixés la qualificació dels bons espanyols perquè després Madrid demani el rescat i el BCE s'hagi de comprometre a comprar bons que, segons Moody' s, no tenen cap grau d'inversió. L'estat espanyol ha de mantenir l'accés als mercats. Això implica no només que el BCE compri deute del Tresor, sinó també els inversors privats. Per tant, ha de mantenir la seva qualificació i credibilitat financera.

La borsa fa dues setmanes que té molt poc volum de negociació i sense una tendència clara. La prima de risc segueix el seu camí baixista i estabilitza el mercat, i els inversors estan a l'espera que es prengui la decisió de rescatar Espanya.