PERSPECTIVA
JOSEP OLIVER

Millora del dèficit, empitjorament del deute

La reducció del dèficit públic fins al 7% del PIB ha estat destacada per Rajoy com un èxit rellevant del seu primer any de mandat. En un any les administracions públiques han retallat la diferència entre ingressos i despeses en 25.000 milions d'euros, després d'un seguit de dèficits molt elevats: superior a l'11% del PIB el 2009, a l'entorn del 9,5% el 2010 i vora el 9% el 2011. Aquesta xifra permet esperar que, cap al 2015, se situï per sota del 3%, dada a partir de la qual el país ja pot començar a respirar.

Tanmateix, no es pot oblidar com s'ha aconseguit. Va ser la intensa pressió d'Alemanya la que va obligar Rajoy a apujar l'IVA l'estiu passat, així com a reduir la prestació d'atur, augmentar les retencions a professionals i els pagaments fraccionats a l'impost de societats, apujar els tributs sobre el tabac i reduir els salaris dels funcionaris, entre altres mesures.

Tot i això, una cosa és la diferència entre ingressos i despeses no financeres (el dèficit, si aquesta diferència és negativa) i l'altra, més important, l'acumulació d'aquests dèficits.

Des d'aquest punt de vista, la situació és pitjor. Si el 2007 el deute de les administracions públiques a Espanya (compreses les catalanes) se situava al 36% del PIB (380.000 milions d'euros), el 2011 havia saltat al 69% (750.000 milions d'euros). Amb l'arribada de Rajoy i la regularització de factures pendents de diverses administracions als seus proveïdors, els ajuts a les autonomies per refinançar deute parcialment no computat i els 40.000 milions d'euros del rescat bancari europeu, el deute haurà assolit el 2012 l'espectacular valor, mai vist a Espanya, del 86% del PIB (uns 910.000 milions d'euros). Les previsions de la Comissió apunten que els nous dèficits continuaran pressionant el deute cap amunt: un 93% el 2013 i el 97% del PIB el 2014, amb valors absoluts a l'entorn d'un bilió d'euros! Això vol dir que el deute haurà passat d'uns 8.000 euros per persona el 2007 a quasi 20.000 el 2012, i pujarà a més de 23.000 el 2014.

Són aquestes xifres les que preocupen, aquí i a fora. Sanejar els comptes públics implicarà en el futur, i malgrat el sofriment que comporta, encara molt esforç.

Josep Oliver és catedràtic d'Economia Aplicada de la UAB