MACRO
CHRISTIAN DE ANGELIS

Mig milió d'autònoms per moure l'economia

Entre el gener i l'octubre 498.800 persones s'han donat d'alta com a autònoms.  Les dificultats dels ciutadans per accedir a una feina incentiven l'autoocupació

Professional autònom / PERE TORDERA Zoom

"Cada cop hi ha més autònoms perquè molts joves s'adonen que és més fàcil crear el teu propi lloc de treball que trobar-ne un". Així explica Lorenzo Amor, president de la Federació d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), un dels fenòmens que estan impulsant a Espanya l'aparició de nous treballadors autònoms.

Les estadístiques mostren un descens en el nombre d'autònoms registrats a la Seguretat Social, que cau de manera ininterrompuda des del setembre del 2008. Però això no vol dir que no hi hagi persones que optin per posar en marxa una nova activitat per compte propi. Entre el gener i l'octubre s'han enregistrat 498.756 altes d'autònoms en el conjunt d'Espanya, un 7,8% més. "D'emprenedors no en falten", comenta Amor.

L'autoocupació, però, no contribueix a reduir les taxes d'atur i, tot i el gran nombre d'altes, el nombre d'autònoms s'ha reduït en 34.775 treballadors afiliats des de primers d'any. La raó: l'alta desaparició de les activitats per compte propi, amb una de cada dues que es donen de baixa en els tres primers anys de vida.

Tot i així, el balanç de treballadors afiliats com a autònoms a la Seguretat Social és millor que el del conjunt de treballadors: des del maig del 2011, el saldo d'autònoms baixa menys que el conjunt de treballadors afiliats. D'altra banda, l'economia submergida i els serveis que es poden prestar sense donar-se d'alta d'autònoms fan que el nombre real de treballadors amb aquesta figura sigui ara "més alta que abans de la crisi", segons Amor.

Nou perfil

El procés de desindustrialització de les últimes dècades a Espanya va ser un gran generador de treballadors autònoms. Persones (majoritàriament homes) de 40 a 54 anys que perdien la feina decidien aprofitar les indemnitzacions per acomiadament i els estalvis per posar en marxa la seva pròpia activitat, principalment en l'àmbit del comerç i de l'hostaleria. Segons explica Amor, el perfil dels nous autònoms ha canviat: ara són persones de menys de 35 anys, dones en la majoria dels casos, amb un alt nivell d'estudis, que es dediquen a activitats sanitàries, educatives, de comunicació o d'atenció a la dependència, així com a activitats professionals.

"Si no hi ha més autònoms és pels entrebancs que hi ha per posar en marxa un negoci", explica el president de l'ATA. Càrregues burocràtiques excessives, fiscalitat, morositat i dificultats d'accés al finançament són, segons Amor, algunes de les barreres que dificulten que molts joves amb ganes d'emprendre no ho puguin fer. "Ara que es parla molt dels business angels -comenta-, en el 80% dels casos els business angels són els pares".

Llei d'emprenedors

Els autònoms reclamen una llei d'emprenedors, que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va prometre en campanya electoral com una de les seves primeres mesures. "No pot ser que en aspectes com la llei de protecció de dades un emprenedor hagi d'assumir la mateixa legislació que una gran multinacional", argumenta el president de l'ATA. A més a més, la federació demana mesures en l'àmbit del finançament, límits a la morositat (en molts casos de la mateixa administració) i una fiscalitat que eviti, per exemple, que els emprenedors hagin de finançar l'administració pagant l'IVA de les factures abans d'haver-les cobrat.

Un altre aspecte pendent és la regulació del treball autònom a temps parcial, de manera que algú que no hi tingui dedicació exclusiva o que combini la feina d'autònom amb un contracte en el règim general no hagi d'assumir el 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social, amb un mínim de 174 euros mensuals.