‘PORCA MISERIA’

Més humanitats als currículums!

Els esdeveniments dels últims dies evidencien com un aspecte bàsic de la formació personal haurien de ser les humanitats: història, filosofia, literatura, etc.

No ho dic perquè m’agradin, i m’agraden molt. Ho dic des d’un punt de vista pràctic i fins i tot utilitarista. Sense cap ombra de dubte, haver llegit l’ Odissea d’Homer (no faré l’acudit sobre Els Simpson ), les Vides paral·leles de Plutarc o Shakespeare ajuda a resoldre situacions del dia a dia de les empreses i dels governs. Per contra, sentim una fascinació pels aspectes més tècnics del nostre món empresarial i tendim a valorar poc els currículums amb estudis en humanitats. D’altra banda, l’amat ministre Wert va en la mateixa línia degradant matèries com història, filosofia i ètica, i fins fa poc, i encara ara, molts governs europeus han estat en mans dels anomenats tècnics que ens haurien d’haver salvat de totes les catàstrofes amb un resultat patètic. En fi, us deixo, que m’ha arribat un avís del Google Calendar ( quousque tandem abutere...).