Maurizio Rossi“Si la nostra incubadora fos als Estats Units tindríem un Starbucks”

Ex-CEO del grup Rossi (NoFear, Rusty) i cofundador de H-Farm, principal acceleradora de ‘start-ups’ d’Itàlia

Maurizio Rossi“Si la nostra incubadora fos als Estats Units tindríem un Starbucks” Zoom