COTITZADES
-XAVIER GRAU

Lleis toves per evitar escàndols: funcionarà?

Els experts creuen que les empreses s’acabaran adaptant al nou codi de bon govern de la CNMV, que no és de compliment obligat

EL CONTINGUT DEL NOU codi de bon govern de les empreses cotitzades només està format per recomanacions. El que se’n diu soft law (normativa tova). Però els experts creuen que la tendència serà complir-les. El G-20 ja va reconèixer que en aquesta profunda crisi també hi ha jugat un paper important el mal comportament en el govern corporatiu de les empreses. No cal anar gaire lluny per veure processos judicials, com el de Bankia, que són conseqüència d’aquestes males pràctiques. Alguns aspectes ja s’han corregit legalment. La llei d’empreses de capital ja inclou com a preceptes legals de compliment obligat moltes obligacions de bon govern.

Però el nou codi aprovat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) no té preceptes que suposin un imperatiu legal per a les empreses. Limitar el sou dels consellers, les indemnitzacions per acomiadament, fer obligatori que la meitat del consell sigui independent o que el 30% siguin dones només són recomanacions. Per què, doncs, s’acabaran complint? Hi ha dues respostes. Una la va exposar la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez. Les empreses hauran de presentar el seu informe i explicar, de manera raonada, quines recomanacions no compleixen. I no valdrà cap excusa. De fet, la CNMV farà un manual de raons vàlides.

L’altre motiu, que és el que tenen més en compte les empreses, és de negoci. “Cada cop hi ha més rànquings de transparència internacional”, diu Víctor Mercedes, soci de l’àrea de dret penal econòmic de Baker & McKenzie. Al capdavall, sortir més ben classificat o menys en un d’aquests rànquings de transparència i bon govern pot condicionar els inversors, que cada cop s’ho miren més. També hi ha altres motius per recomanar complir-ho, com blindar-se davant de futurs litigis, assegura Víctor Mercedes.

No és perquè sí que en alguns ambients de l’assessoria a les grans companyies ja es diu que el bon govern cotitza a l’alça. I el codi estableix els criteris per complir però també les explicacions que s’han de donar a un supervisor cada cop més amatent, i també a uns accionistes que volen més informació. De fet, la pressió normativa i regulatòria és cada cop més intensa. El nou codi de bon govern entra molt en la funció i el control dels consells d’administració, un aspecte fins ara poc regulat, i inclou menys recomanacions per a la junta general, ja molt regulada en la llei de societats de capital; una demostració que el que ara són recomanacions al nou codi pot arribar a convertir-se en precepte legal. Ja ha passat amb recomanacions dels codis precedents: Olivencia 1998, Aldama 2003 i Conthe 2006.