FINANCES

L'inversor aposta pel dividend segur

La caiguda de la rendibilitat dels dipòsits bancaris i del deute públic redueix les opcions per a l'estalviador

L'inversor aposta  pel dividend segur / REUTERS Zoom

El Banc Santander, Ferrovial i BME se situen entre els valors borsaris que ofereixen més rendibilitat per dividend als accionistes, amb percentatges que oscil·len entre l'11% i el 9,6%. Aquest quocient mesura la relació entre els pagaments realitzats als accionistes sobre la cotització a la borsa, i és l'indicador que mostra quines són les empreses o els bancs que valen més la pena.

Tot i que l'Íbex-35 s'ha recuperat durant els últims mesos de les davallades de bona part de l'any passat, per culpa de la crisi del deute i del rescat bancari, molts dels valors mantenen una cotització encara molt devaluada. Si hi afegim que els bancs cada vegada ofereixen menys interessos per un compte corrent o uns diners a termini, a l'inversor li queda poc marge.

Per això els experts expliquen que, al marge de la cotització borsària, els dividends dels principals grups de l'Íbex són un dels reclams més preuats per mantenir una revalorització interessant dels estalvis. Això sí, amb molta diversificació de riscos. Segons l'informe de mercat corresponent a l'any passat de Bolsas i Mercados (BME), la retribució a l'accionista va arribar el 2012 a 27.153 milions d'euros, dels quals la gran part, 26.769 milions, van ser dividends.

Pagar amb accions

Un total de 13 empreses van pagar el 2012 amb la nova modalitat de dividend amb accions ( scrip dividend o dividend elecció). Es van distribuir 8.865 milions amb aquest sistema, un 32,6% del total desemborsat.

El dividend en accions suposa una ampliació de capital que permet a l'accionista rebre drets gratuïts de la companyia, que permet d'aquesta manera reduir el pagament en diners i augmentar la seva liquiditat, en uns temps en què la gestió de la tresoreria és molt important. També permet reduir l'endeutament de les empreses i els bancs, una de les tasques centrals durant els últims anys de crisi.

Segons l'informe de BME, l'any passat hi va haver 81 companyies que cotitzen que van repartir dividend. Unes 32 van augmentar la retribució, 35 el van rebaixar i 14 més el van mantenir. Un total de 19 cotitzades no van distribuir beneficis.

Les companyies també han optat per altres modalitats per repartir dividends, com el retorn de la prima d'emissió o les reserves de lliure disposició. Amb aquest últim sistema es van pagar 335 milions l'any passat, dels quals 330 milions es van executar a través de l'autocartera (les accions pròpies que les empreses guarden).

Una altra manera de retribuir el petit accionista passa per amortitzar (reduir) les accions en circulació. Es tracta d'una mesura que evita que hi hagi moltes accions al mercat amb poc valor. Això passa, a vegades, quan es planteja una ampliació de capital, cosa que representa posar en circulació més títols, i això provoca una dilució per a l'accionista. Durant el 2012, set empreses cotitzades van amortitzar capital per un import de 102 milions.